Rapport från fagningen på Snåltäppan

Torsdagen den 20 april kl 17.45 var det dags för fagning på Snåltäppan (inom Görvälns slottsområde), en äng i vardande . Vädret var nog inte till sin fördel för att locka många ivriga räfsare. Vi var allt i allo fyra personer, en representant från vardera Hembygdsföreningen, Järfälla kommun och Naturskyddsföreningen. Den fjärde personen var en […]

Läs mer

Järfälla kommun inventerar bin mm

I sommar genomför Järfälla kommun med hjälp av Calluna AB insektsinventeringar. Stora Ängsnäs har inventerats.  Efter en torr vår har regnet bidragit till att det finns massor av blommor; Natt och dag, rölleka. åkervädd, jungfrulin, backnejlika, nysört, m fl. Spåtisteln, en signalart för lång hävd, blommar nu. I samband med förra årets inventering missade vi […]

Läs mer

De vilda blommornas dag – Stora Ängsnäs

Under några timmar gör vi en botanisk exkursion på ängen vid Stora Ängsnäs under ledning av botanisten Eva Grönlund. Ängen ligger vid Rödklintsvägen i Kallhäll och är en pärla bland ängar med stor artrikedom av såväl växter som insekter. Vid inventering under 2015 hittades bl.a. nattviol. Ta med flora och lupp om du har och […]

Läs mer

Arbetet med nedgrävning av kraftledningen pågår St. Ängsnäs

Arbetet med att gräva ner kraftledningarna i Järfälla har påbörjats. Ängen Stora Ängsnäs skyddas när den stora kabelgraven grävs öster om ängen. Här ses det färdiga resultatet söder Kallhälls Villastad. Vattenfall genomför arbetet på ett föredömligt sätt. Ett stort tack till kommunekolog Katarina Ekestubbe som medverkat till att nedgrävningen påverkar ängen minimalt.

Läs mer

Naturskyddsföreningen får stöd för överklagande i Förslag till ny miljöplan 2016 – 2024

Järfälla kommun har under året arbetat med att revidera Miljöplan 2016-2024 som nu skickas på remiss. Från Miljöplanen kan vi hämta följande positiva mål som stöder vårt arbete med Överklagande av Stäkets verksamhetsområde och ängen vid Stora Ängsnäs. Om Stäkets verksamhetsområde genomförs enligt nuvarande förslag så kommer rimligtvis skogmesar att minska och målet för ett rikt […]

Läs mer

Sammanställning av inventeringsresultat Snåltäppan 2012 – 2015

Inventeringsteamet med Maria Elfström som samordnare har nu sammanställt inventeringsresultaten från 2012 – 2015. Rapport – resultat inventering Snåltäppan 2012 – 15 Bilaga 1 Inventeringslista Snåltäppan 2012-2015 Under årens lopp har antalet arter varierat som framgår av Inventeringslistan. Antalet arter har ökat och uppgår till 95 i senaste inventeringen. Av de 114 arter som någon […]

Läs mer

En unik äng kan inte kompenseras

Naturskyddsföreningens svar I en artikel om ängen vid Stora Ängsnäs framhöll samhällsbyggnadsdirektören i Järfälla att vid en eventuell flytt av transformatorstation söder Rödklintsvägen så kan ängen kompenseras. Naturskyddsföreningen ifrågasätter starkt det uttalande och vi ställer oss frågan hur? En unik äng kan inte kompenseras

Läs mer

Stort gensvar på kommunens sådd av viltåker

I Mitt i Järfälla uppmärksammas kommunens sådd av viltåkrar på fler ställen i kommunen. Kommunen har på flera ställen i kommunen anlagt viltåkrar. Sådd har skett av solrosor, korn- och rågvallmo, blåklint mm för att gynna alla insekter. Ett stort grattis till kommunekolog Katarina Ekestubbe och bonden på Görväln för denna fina insats. Liknande ängar […]

Läs mer