Slåtter på snåltäppan, 2021

Den 15 augusti hade kretsen tillsammans med Järfälla kommuns båda kommunekologer och medlemmar från Hembygdsföreningen den nu cirka 10-åriga traditionen med slåtter på Snåltäppan. Totalt var det 26 vuxna deltagare och två mindre barn som hjälpte till med slåttern. Stämningen var på topp!

Under sommaren hade växtligheten av både örter och gräs skjutit i höjden och vi som varit med under flertalet år tyckte nog att det aldrig varit lika mycket hö att hässja. Vi fick lämna hö i ett par stora högar som inte fick plats på hässjan.

Vädret var bra, kanske något i blåsigaste laget för att hålla kvar höet på hässjan.

Kommunen hade köpt in ett antal nya liar som lätt går att reglera efter kroppslängd. Vissa deltagare hade med egna liar. Kommunekolog Katarina Ekestubbe gav en bra lektion i hur man använder en lie.

Efter vi var klara fikade vi tillsammans med kaffe och te och mackor. För flera av deltagarna var det första gången de var på Snåltäppan. Det var också deltagare som kom från andra kommuner. Glädjande.

Ni som inte var där – vi ses nästa år på Snåltäppan!