Klimatnätverk

Politikerdebatt med Claes Thunblad (S), Mikael Jämtsved (Mp), Frans van Don (V), Aphram Melki (C), Lars Bergstif (Fp), Cecilia Löfgreen (M), Lennart Nilsson (KD)

Politikerdebatt med Claes Thunblad (S), Mikael Jämtsved (Mp), Frans van Don (V), Aphram Melki (C), Lars Bergstif (Fp), Cecilia Löfgreen (M), Lennart Nilsson (KD)

Den lokala klimatgruppen startade med att ta fram en klimatutställning för NaturInfo. Därefter har paneldebatt och diskussioner med kommunens politiker och landstingets regionplanerare. Detaljhandelns företrädare har fått visa hur vi ska äta klimatsmartare och må bättre.
Naturskyddsföreningens omfattande klimatarbete på riksnivå och internationellt är ett stort stöd. Vi behöver fler för att påverka inom områden som ger både snabb och varaktig påverkan:

  • Klimatmedveten kommunal upphandling
  • Förändrader resvanor, mer cykling för korta resor
  • Påverka planeringen av samhällets infrastruktur, stöd åtgärder som minskar vägtrafiken
  • Bygg och förvalta fastigheter mer energieffektivt
  • Köp och konsumera matvaror med tanke på klimatpåverkan

Kontaktperson: Ingemar Karlsson 076-826 1234

Länkar med ytterligare information:

Naturskyddsföreningens hemsida om klimat, energi och transporter

Naturvårdsverket – klimat i förändring

SMHI Klimatet

Gör en insats för klimatet