Kretsen deltog i exkursion på Häradsallmänningen kring temat: Hyggesfritt skogsbruk

Bakgrund Skogssällskapet bjöd in Naturskyddsföreningen till en exkursion på Häradsallmänningen kring ovanstående tema. Skogssällskapet är en allmännyttig stiftelse som arbetar för hållbar utveckling av skog och mark. Stor kunskap och erfarenhet inom området var närvarande. Syftet med dagen var att utbyta information och praktiskt studera de avväganden och hänsynstagande som måste ske vid hyggesfritt skogsbruk. […]

Läs mer

Värm mig även när solen inte lyser

Ibland kan det kännas hopplöst, som att utvecklingen inte går tillräckligt fort, som att politiken inte fattar de rätta besluten och som att motvinden aldrig tänker vända till medvind. Då är det bra att få se ordentligt maffiga nya projekt som visar på att näringsliv och klimatsmarthet kan traska hand i hand. Som i delstaten […]

Läs mer

Håll vitryggen vid liv!

Den vitryggiga hackspetten hör till de mest hotade ryggradsdjuren i Sverige. Arten har minskat drastiskt och idag finns det bara 12 fåglar kvar i landet. För att säkra artens överlevnad behövs det 200 stycken. Var med och hjälp oss att ställa i ordning det vi, människan, ställt till med. Läs mer genom att klicka här.

Läs mer

Nu har NaturInfo öppnat

  Nu har NaturInfo öppnat för säsongen! I parken vid Görvälns slott ner mot vattnet ligger Naturskyddsföreningens NaturInfo inrymt i slottets gamla tvättstuga. Här arrangerar vi utställningar och informerar i miljöfrågor. För närvarande är det en utställning om ekosystemtjänster: Arter dör ut, bina kämpar för att överleva i en alltmer produktionsinriktad miljö som minskar de småbrutna och […]

Läs mer

Permakultur, vad är det?

Den 22 januari 2015 hade Naturskyddsföreningen i Järfälla en programpunkt där vi bjudit in Maria Svennbeck att prata om permakultur. Grundtanken bakom permakultur är att odla med hållbara odlingsmetoder. Dagens jordbruk är storskaligt och kemikalieintensivt och många gånger ensidig odling av ett fåtal grödor. Grundfilosofin inom permakulturen vilar på tre etiska principer som genomsyrar allt […]

Läs mer

Avfallscirkeln

Svårspräckta myter i vägen för sortering Ingen idé att källsortera, allt blandas ändå ihop vid transporten. Detta uttalande kan man ibland höra i samtal med folk. Felaktigt påståenden alltså! Rätt: Allt skickas till återvinning eller energiutvinning. Sopbilarna har olika fack i lastutrymmet. Här i Järfälla har sopbilen två fack Ett för sopförbränning  och ett för […]

Läs mer

2014-05-14 EU-valet

Det är en hel del intressanta händelser som ligger nära i vår framtid och på armlängds avstånd från oss. EU-valet ligger bara några dagar bort och kommunen är fylld av partier som propsar för sin sak. Det sägs att EU påverkar många delar av vår vardag och det går givetvis att diskutera hur mycket besluten där har […]

Läs mer

14-03-24 Kommunen pushar sig själv framåt

Klimatsmarta Järfällabor klampar vidare i projektet för att utveckla sina klimatsmarta vardagslösningar och se om det går att leva på ett mer miljövänligt vis här i Järfälla. Men projektet är inte bara till för individerna i projektet utan skapar också effekten att kommunen om och om igen genom sitt eget projekt blir påminda om klimatarbetet. […]

Läs mer

2014-03-20 Naturskyddsföreningen sätter betyg på EU-parlamentariker

Den 25:e maj händer något som är viktigt för vår miljö – valet av svenska ledamöter till Europaparlamentet. För att hjälpa väljarna att hitta rätt har Naturskyddsföreningen gett ut en rapport som granskar ledamöternas klimat- och miljöengagemang. Den synar hur de svenska EU-politikerna har engagerat sig i miljöfrågor under den gångna mandatperioden och hur de […]

Läs mer