2017 Naturskyddsföreningen fyllde 50 år

Järfällakretsen fyller 50 år 2017 Järfällakretsen är årsbarn med Naturvårdsverket. Båda bildades 1967. Detta skedde inte i ett vacuum. Såväl miljöorganisationer som Sveriges regering insåg att något måste göras för att förbättra miljön. Medlemmar i Naturskyddsföreningen i Järfälla bildade en egen krets med målet att skydda skogarna öster och väster om Järfälla tätort. Tanken var […]

Läs mer

Kulturvandring längs Igelbäcken

Ingrid Kennerstedt Bornhall, Järfälla kultur och Åke Lundberg guidade oss genom en spännande och intressant tur längs Igelbäcken och flygets (F8) historia och användning av området som nu kommer att bli Barkarbystaden och Norra Igelbäckens naturreservat. Turen startade vid Karlslunds förskola och följde kartbilden enligt nedan. Igelbäcken rinner upp i Säbysjön, passerar punkt 4 och […]

Läs mer

Fagning av snåltäppan 15 april

Tillsammans med Järfälla kommun och Järfälla hembygdsförening sköter vi Snåltäppan. Detta är ett direkt bidrag till förverkligandet av biologisk mångfald och samtidigt en trevlig aktivitet för alla åldrar. Slåtterängen är Sveriges arttätaste och artrikaste markslag, tillsammans med naturbetesmarken. En äng kan hysa upp till 50 olika arter av gräs och örter per kvadratmeter. Därtill finns […]

Läs mer

Bäverbesök!

Nu har det varit en bäver vid Görväln bara 50 meter norr om parkeringen från slottet. Vi kan inte veta säkert med det borde inte vara ett aprilskämt, se bilder och avgör själv. Stället ligger mycket nära parken vilket medför att platsen inte är särskilt lugnt för bävern. Avsaknaden på rinnande vatten kan också påverka […]

Läs mer