Kemikaliearbetsgruppen

Kemikaliearbetsgruppen arbetar bland annat med hur vi kan påverka kommunens minskning av kemikalier i barns vardag inom kommunala verksamheter.

Kemikaliegruppen har haft kontakt med kommunen angående barns kontakter med farliga kemikalier inom Järfälla kommuns verksamheter (för- och grundskola). Gruppen arrangerade ett möte med Megha Huber, ansvarig för kemikaliefrågor inom kommunens verksamheter. Under mötet fick vi reda på att kommunens avsikt är att reducera de kemiska riskerna inom barnverksamheterna. På mötet bestämdes att vi skulle ha ett gemensamt offentligt informationsmöte om skadliga kemikalier i barns vardag. Detta möte hölls tillsammans med medverkande från Kemikalieinspektionen, Järfälla kommun och SNF Järfälla

 

Gå med i klimatnätverket