Vår verksamhet

Naturinfo

Natursnokarna – för dig mellan 6 och 12 år

Naturvård

Samarbete med svenska för invandrare

Vi står alla inför stora utmaningar när det gäller klimat och miljö. Klimatförändringar sker snabbare än vad forskarna tidigare kommit fram till.

Kemikaliespridningen är omfattande och nyfödda barn har över 200 främmande kemikalier i blodet. Vi vet inte konsekvenserna.

Våra gammelskogar avverkas och går över i produktionsskogar med omfattande förlust av biologisk mångfald.

Järfälla skall växa med 30000 invånare till 2030. Nya planer tas fram för hur den tillväxten skall ske och i många fall leder tillväxten till att vår natur naggas i kanterna. Ekosystemtjänsterna minskar.

Naturskyddsföreningen i Järfälla vill arbeta för en hållbar utveckling där vi lämnar över ett Järfälla som ger kommande generationer möjlighet att utvecklas.

Klimatet

Klimatförändringarna är en ödesfråga för mänskligheten och ett av Naturskyddsföreningens prioriterade områden. Att minska utsläppen av växthusgaser är oerhört bråttom. För att klara det krävs ett brett arbete med opinionsbildning och politisk påverkan.

Mer information

Hur skall Järfälla växa med 30000 invånare till 2030?

Järfälla Kommun har tagit fram en Översiktsplan (ÖP). Tre framtidsbilder har utgjort grunden för hur Järfälla ska växa. Direktiv har nu fastställts för hur det fortsatta arbetet skall utformas. Översiktsplanen fastställdes under våren 2014.
Natuskyddsföreningen lämnar synpunkter på de olika planer som tas fram i kommunen. Förutom ÖP är det miljöplan, avfallsplan och detaljplaner.

Vill du vara med och påverka kontakta oss

Naturskyddsföreningens NaturInfo vid Görvälns slott

I den ena flygen vid Görvälns slott finns NaturInfo, en lokal där du kan få information om naturen i Järfälla och vår verksamhet.

NaturInfo är öppet lör- och söndagar under vår och höst och våra medlemmar är på plats som värdar för att svara på frågor och berätta om pågående utställningar.

Vill du veta mer eller hjälpa till kontakta oss.

Mer information om NaturInfo

Samarbete med Svenska för invandrare (SFI)

Sedan 2011 har Naturskyddsföreningen ett samarbete med SFI för att underlätta integrering och öka nysvenskarnas kunskap om miljön och vår fina natur.

Vi genomför utflykter till Granskog (Järvafältet) där vi informerar om torpets historia, vanliga växter och dess användning, vad gömmer sig i Översjön.

Utflykten avslutas med att vi bjuder på morotssoppa och hembakat surdegsbröd bakat på dinkel.

Mer information om vårt arbete

Natursnokarna vår barn och familjeverksamhet

Rädda en groda, följ ett rävspår eller håva smådjur i sjön – gå med i Natursnokarna! Natursnokarna är vår barn- och familjeverksamhet där barn och vuxna upptäcker naturen tillsammans.

Natursnokarna vill välkomna fler barn och vuxna ut i naturen. Vi gör utflykter och lär oss om naturen genom att leka, upptäcka och undersöka.

Mer information om Natursnokarnas aktiviteter

Natur

Vi arbetar under konceptet; visa, vårda, värna.

Vi vill visa vilka värdefulla naturområden vi har. Det gör vi genom utflykter och exkusioner. Vi är med och vårdar Snåltäppan genom ängsskötsel och försöker påverkar skötselplaner för reservaten. Om intresse finns kommer vi att starta en skogsgrupp som lär sig mer om våra skogar och som kan vara med och påverka skötselplaner för reservat och Häradsallmänningen. Slutligen försöker vi bevaka att naturreservaten bevaras och att Igelbäcken blir reservat.

Kolla vårt aktivitetsprogram för att se kommande aktiviteter