Samarbete med Svenska För Invandrare (SFI)

SFI elever samlade framför torpet Granskog på Järvafältet

SFI elever samlade framför torpet Granskog på Järvafältet

Under 2011 startades ett arbete med att informera elever från Svenska för invandrare (SFI) om Naturskyddsföreningen och vårt arbete. Vi har genomfört lektioner inom:

  1. Klimatförändringar, miljön och växthuseffekten. Människans påverkan.
  2. Hälsa och egenvård: Att må bra fysiskt och psykiskt. Kroppskunskap: Kroppens uppbyggnad, hur den fungerar samt vad som behövs för dess funktion. Utevistelsen betydelse för hälsan. Hantering av vanliga skador samt lättare sjukdomstillstånd.
  3. Naturskyddsföreningens verksamhet, Allemansrätten och tips på naturupplevelser i Järfälla

Under våren och hösten 2012/2013 har vi arrangerat friluftsdagar i anslutning till Granskog (Järvafälet).