Ängen är åkers moder

Äng är åkers moder”Äng är åkers moder” är ett gammalt talesätt som betyder att ängens hö är nödvändigt för att boskapen skall överleva under vintern och i sin tur ge gott om gödsel för åkern. Ju mer gödsel det fanns, desto större åkermark och bättre skörd kunde bonden få.

Slåtterängen är Sveriges arttätaste och artrikaste markslag, tillsammans med naturbetesmarken. En äng kan hysa upp till 50 olika arter av gräs och örter per kvadratmeter. Därtill finns en mängd insekter som är knutna till den rika floran, vilket ger förutsättningar för en mångfald av fåglar och fladdermöss.

En förutsättning för att bibehålla ängen är fagning och slåtter som både bidrar till att minska näringstillförseln till ängen.