Om oss

Aktiviteter

Vår verksamhet

Arbetsgrupper och nätverk

Naturskyddsföreningen i Järfälla är en ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och är en del av den rikstäckande organisationen Naturskyddsföreningen som har funnits i över hundra år. Idag är Naturskyddsföreningen fler än 224 000 medlemmar som tillsammans vill förändra världen till det bättre.

Fika på bergknallen, som enligt illustrationsplan kommer att täckas av den sydöstra byggnaden.

En demokratisk folkrörelse

Naturskyddsföreningen i Järfälla är en av många kretsar i Sverige. Alla som tycker att natur- och miljöfrågor är viktiga och som delar föreningens värdegrund är välkomna att bli medlemmar. Ju fler vi är, desto mer nytta kan vi göra för natur och miljö. Eftersom vi är så många medlemmar i föreningen lyssnar ofta makthavare och beslutsfattare på våra synpunkter och tar oss på allvar. Exempel på det är när vårt arbete ledde till att Stora Ängsnäs blev räddad.

Alla medlemmar kan vara med och påverka det vi gör, vilka frågor som ska prioriteras och hur vi ska arbeta på bästa sätt. Det innebär att vi är Sveriges största demokratiskt uppbyggda miljöorganisation.

Mer än hundra år av envishet

Naturskyddsföreningen bildades i maj 1909 och har sedan dess varit med och påverkat de flesta stora beslut om miljöfrågor som till exempel miljölagstiftning, att Naturvårdsverket inrättades och att det finns miljömärkning av varor och tjänster.

Om inte vi hade funnits hade Sverige faktiskt sett annorlunda ut. När föreningen fyllde hundra år kunde vi räkna ihop 243 stora och små områden runt om i Sverige som skyddats och räddats tack vare insatser av Naturskyddsföreningen – centralt, regionalt eller lokalt. Ibland har arbetet gjorts tillsammans med andra föreningar och ofta med några få eldsjälar som satsat fantastiska mängder tid och kraft.

Verksamhetsinriktning

Varje vår vid kretsens årsstämma spikas verksamhetens inriktning för det kommande året.

Programverksamhet

Programverksamheten, öppen för alla, med utflykter, föredrag, fagning och annat som du är välkommen att delta i. Vårt program hittar du här

Stadgar

Våra stadgar antogs vid kretsårsstämma 18 februari 2014. De baseras på den mall som SNF Riks gett ut och de stadgeändringar som Riks genomfört. Små ändringar har genomförts. Stadgar SNF 2014