Naturskyddsföreningen i Järfälla

Kärleken till naturen är grunden i vårt arbete. Naturkänslan inspirerar till en mer hållbar värld. Vi erbjuder en mängd olika aktiviteter för att ingen ska behöva glömma bort hur fantastiskt vacker naturen är, men också hur vi människor är beroende av den. 

Här hittar du våra senaste nyheter och artiklar: Aktuellt

Här är 2019 årsprogram: Årsprogram 2019.

Välkomna med kommentarer och inlägg!

Om oss

Inom kretsen Järfälla arbetar vi med många olika områden för att ge dig möjlighet att lära känna och påverka vår närnatur. Vår verksamhet omfattar många olika aktiviteter som grundar sig på konceptet visa, vårda, värna.

Vår verksamhet

Aktiviteter

Programverksamheten är öppen för alla, med utflykter, föredrag, fagning och annat som du är välkommen att delta i. Välkomna att följa med!

Utflykter och exkursioner

Nästa aktivitet

Slåtter på Snåltäppan: Det är återigen dags att slå ängen och därmed sprida fröer till kommande år!

Läs mer

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Förluster av biologisk mångfald är ett av vår tids största miljöproblem. De naturliga ekosystemens (livsmiljöernas) tjänster är livsviktiga för människan och kan värderas till mycket stora belopp. När arter och livsmiljöer minskar i antal eller rent av utrotas, rubbas de naturliga ekosystemen. Deras funktioner är grundläggande för vårt välbefinnande och vår långsiktiga överlevnad.

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald