Beslut har tagits om programmet för samråd för Barkarbystaden

I måndags beslutade kommunstyrelsen att godkänna program för Barkarbystaden. I sammanfattning av beslutet står det ”I huvudsak är strukturplanen densamma som i samrådsskedet med undantag för mindre delar av stadsstrukturen som har bearbetats vidare och fått en mer tydlig inriktning för kommande bebyggelse. Programmet har även kompletterats med mer information om planeringsförutsättningar.  Strukturen bygger vidare […]

Läs mer

Rapport från Naturskyddsföreningens programpunkt den 26 november – Igelbäcken en bäck att värna om.

Antal deltagare på mötet var 27 personer inklusive de två föredragshållarna. Författare: Karin Hanzé. Bakgrund Igelbäcken, som startar sitt flöde i området kring Säbysjön i Järfälla och rinner ut vid Ulriksdals slott vid Edsviken, är betecknad som en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv. Detta innebär att kvalitén inte får försämras. Idag betecknas bäcken/ån ha god status. […]

Läs mer

Idag klubbas beslutet om att inleda bildningsprocessen av naturreservat vid Igelbäcken.

Idag klubbar Järfälla kommun beslutet att göra Igelbäcken till naturreservat. Igelbäcken rinner genom Järvakilen och är hem för den sällsynta fisken grönling. I en textblänkare på SVTs regionala hemsida Stockholm kan vi läsa: – Äntligen, känner jag. Att kommunstyrelsen tar beslut om att påbörja bildandet av ett naturreservat längs Igelbäcken är ett historiskt för Järfälla.  Aphram […]

Läs mer

Föreningen Rädda Järvafältet, Naturskyddsföreningens och FFEs brev till Emelie Grind

Föreningen Rädda Järvafältet har tillsammans med Naturskyddsförening  och Förbundet för Ekoparken (FFE) lämnat in en gemensam skrivelse till samhällsbyggnadsdirektören Emelie Grind där vi välkomnar beslutet att bilda ett naturreservatet Igelbäcken och redovisar framgångsfaktorer för reservatsbildningen. Bl a betonar vi vikten av samordning av planeringsprocesserna för Barkarbystaden och bildandet av naturreservatet. 151110 Brev till Emelie Grind Samhällsbyggnadsdirektörens positiva […]

Läs mer

Naturskyddsföreningens synpunkter på Program för Barkarbystaden

Utdrag ur uppdragsbeskrivningen. ”Med anledning av stockholmsöverenskommelsen och utbyggnaden av tunnelbana till Barkarby behöver Järfälla kommun utöka sitt bostads-byggnadsåtagande i Barkarbystaden. Den fördjupade översiktsplanen från 2006 är fortfarande i stort sett aktuell men med tunnelbana, istället för spårväg som tidigare var huvudalternativ, behöver ett tillägg göras. Programmet tar i anspråk ett större markområde och ger […]

Läs mer

85 mm regn skapar problem i Järfälla

Det senast dygnens nederbörd skapar problem. Både Enköpingsvägen och Mälarvägen berörs. Kanske en bra påminnelse inför den ansökan om tillstånd om vattenverksamhet som kommunen har haft ute på samråd.  När Barkarbystaden II exploateras, som omfattar bebyggelse mellan gamla Enköpingsvägen och E18, så kommer Bällstaåns sträckning att ändras. I området till höger på nedanstående bild kommer […]

Läs mer