Kontakt

Kontaktinformation

Adress: Naturskyddsföreningen i Järfälla, Görvälns slott, Norra paviljongen, 175 46 JÄRFÄLLA
E-post: styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se
Postgiro: 91 36 33 – 4 * Org.nr: 813200 – 5433

Styrelse

Ordförande: Lennart Strand
Ledamöter: Hans Fundingsrud
Eleonore Larsson
Jonas Wåhlander
John Crafoord
Eva Grönlund
Martina Olsson
Suppleanter: Gunnel Thorsell
Fia Paulsen
Fältbiologrepresentant saknas för närvarande
Kontaktpersoner:
Handla miljövänligt Karin Hanze 070-572 08 40
Susanne Dyrhage
NaturInfo Eva Lundquist 08-580 254 80
Natursnokarna Eleonore Larsson
Plan & Bygg Ingemar Karlsson
Program Kennet Andersson
Hemsidan
Länsförbundet Beatrice Sundberg (ordf.) 073-719 91 33