Kontakt

Kontaktinformation

Adress: Naturskyddsföreningen i Järfälla, Box 2066, 176 02 JÄRFÄLLA
E-post: styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se
Postgiro: 91 36 33 – 4 * Org.nr: 813200 – 5433

Styrelse

Ordförande:

Karin Hanze

070-572 08 40
Ledamöter: Hanna Leena Bergman
Karin Hanze
Nicklas Johansson
Lennart Strand
Klas Persson
 Suppleanter: Eleonore Larsson

Kristina Westerdahl

Ingemar Karlsson

Fältbiologrepresentant Saknas för närvarande
Kontaktpersoner:
Handla miljövänligt Karin Hanze 070-572 08 40
Susanne Dyrhage
NaturInfo Eva Lundquist 08-580 254 80
Plan & Bygg Ingemar Karlsson
Program Kennet Andersson
Hemsidan Klas Persson
Länsförbundet Beatrice Sundberg (ordf.) 073-719 91 33