Kontakt

Kontaktinformation

Adress: Naturskyddsföreningen i Järfälla, Box 2066, 176 02 JÄRFÄLLA
E-post: styrelsen.jarfalla@naturskyddsforeningen.se
Postgiro: 91 36 33 – 4 * Org.nr: 813200 – 5433

Styrelse

Ordförande:

Karin Hanze

070-572 08 40
Ledamöter: Anneli Bengtsson
Nicklas Johansson
Staffan Eng
Sofia Mattsson
 Suppleanter:  Tomas Bergman
 Hanna Leena Bergman
Fältbiologrepresentant Saknas för närvarande
Kontaktpersoner:
Handla miljövänligt Karin Hanze 070-572 08 40
Susanne Dyrhage
NaturInfo Eva Lundquist 08-580 254 80
Plan & Bygg Ingemar Karlsson
Program Kennet Andersson
Hemsidan Anneli Bengtsson
Länsförbundet Beatrice Sundberg (ordf.) 073-719 91 33