Fruns backe

Fruns backe i Veddesta är ett förhistoriskt gravfält där det finns över 70 synliga gravar och är följaktligen ett av de största gravfälten i Järfälla. Gravfältet tillhörde innevånarna i det forntida Veddesta oah användes sannolikt under yngre järnåldern (500 – 1050 e.Kr.). Markerna tillhörde en gång i tiden Veddesta gård.

Här finns också del av en runsten som flyttats hit från Äggelunda gård. Den övre delen av stenen är tyvärr försvunnen sedan länge. Flera runstenar utmed gamla häradsvägen från Barkarby till Övsta vid Mälaren tyder på att leden var viktig redan under järnåldern.

Runsten vid Fruns backe, Järfälla.

I skogsbacken växer det stora ekar och tallar. På marken finns blommor som rosa gökärt och liten blåklocka. Här finns många små fina gläntor där en stillsam promenad berikar livet.

Liten blåklocka

Fruns backe är, enligt Järfälla kommuns inventeringsarbete, bedömt som ett område som har höga naturvärden.