Yttranden

Föreningen är aktiv med skrivelser och yttranden i prioriterade frågor kring olika planer; detaljplaner, översiktsplaner, avfallsplaner mm. Beskrivning av kommunens planarbete finner du här.

2017

2017-11-10 Yttrande Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 20171110 slutversion

2016

Här kommer Barkarbystaden att växa fram.

Här kommer Barkarbystaden att växa fram.

 

2016-09-13 Överklagan till Mark- och Miljööverdomstolen

2016-05-15 Slutligt överklagandet Mark och miljödomstolen 43959-2015, om detaljplan för Stäkets verksamhetsområde, Järfälla.

2015

2015-12-07 Överklagan av detaljplan Stäkets verksamhetsområde till Länsstyrelsen

2015-09-14 Synpunkter samråd program för Barkarbystaden

2015-04-08 2015-04-08 Synpunkter på detaljplanen för Stäkets Verksamhetsområde 2015-04-08 Synpunkter på detaljplanen för Stäkets Verksamhetsområde

2014

2014-11-20 Synpunkter Barkarbystaden II 2014-11-20 (2)

2014-02-10 Synpunkter utställningshandling Översiktsplan – Nu till 2030

2013

2013-10-20 Synpunkter Detaljplan för Almarevägen Här kan du läsa hela yttrandet.

2013-10-03 Synpunkter Berghemsområdet

2013-04-01 Synpunkter På projektet Kajer mot det Gröna

2012

2012-10-29_Synpunkter översiktsplanen

Samrådsredogörelse ÖP - Nu till 2030

Samrådsredogörelse ÖP – Nu till 2030

Kommunen har i sammanställt de inkomna svaren i en ”Samrådsredogörelse”. Här kan du läsa samrådsredogörelsen.

2011

2011-12-01 Remissvar Avfallsföreskrift Dnr Ten 20102012

2011-05-17 Yttrande Program för detaljplan Vattmyravallen

2011-03-11 Yttrande Barkarbystaden

2011-03-11 Synpunkter Barkarbystaden

Kommunens utlåtande över våra synpunkter Barkarbystaden I

2011-01-03 Synpunkter utställt förslag Barkarbystaden Gement förslag från

Naturskyddsföreningen i Järfälla, Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Föreningen Rädda Järvafältet

2010

2010-11-10 Yttrande Detaljplan Handel vid Nettovägen

2010-04-26 Yttrande Handel vid Nettovägen

2010-03-09 Yttrande Västra Polhem Lilla Kärrboda

2010-02-12 Yttrande Penselgränd

2010-02-04 Yttrande Detaljplan 4 spår kommunen

2009

2009-11-19 Yttrande Avfallsplan SÖRAB

2009-10-05 Yttrande miljöplan

2009-09-01 Yttrande Alpvägen

2009-06-15 Yttrande Kallhälls Centrum

2008

2008-12-19 Yttrande 4 spår

2008-11-27 Remissvar Regional utvplan Rufs2010

2008-11-04 Remissvar Kyrkan Kaplanvägen