Naturvård

Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda och förvalta värdefulla områden och arter och att möta människors behov av att nyttja naturen och allt som naturen ger.

Naturlandskapet, naturresurserna och den biologiska mångfalden ska både bevaras och användas hållbart för människans behov.

För att se våra inlägg gällande naturvård, klicka här.