”Grön infrastruktur” – remiss från Länsstyrelsen i Stockholm

”Grön infrastruktur”- riktlinjer för Stockholms län, är ute på remiss till kommuner och olika intresseorganisationer m.fl. inom Stockholmsregionen. Naturskyddsföreningens länsförbund är remissinstans och kommer att behandla den, men även vår krets kan lämna synpunkter. Vi passar på att främst göra det genom länsförbundet, men skickar in våra lokala synpunkter om vi tycker det är relevant. […]

Läs mer

2017 Naturskyddsföreningen fyllde 50 år

Järfällakretsen fyller 50 år 2017 Järfällakretsen är årsbarn med Naturvårdsverket. Båda bildades 1967. Detta skedde inte i ett vacuum. Såväl miljöorganisationer som Sveriges regering insåg att något måste göras för att förbättra miljön. Medlemmar i Naturskyddsföreningen i Järfälla bildade en egen krets med målet att skydda skogarna öster och väster om Järfälla tätort. Tanken var […]

Läs mer

Järfällakretsen fyller 50 år!

Kära Järfällabor! Vi vet att vi har varit lite hemlighetsfulla med vad som händer till hösten. Nu är det dags att avslöja att vi planerar en fest som kommer äga rum fredagen den 29 september. Vi vill fira att Järfällakretsen i år har funnits i 50 år och det vill vi fira tillsammans med er! Det […]

Läs mer

Detaljplan för Stäkets verksamhetsområde överklagas till Mark- och miljödomstolen

Vid mötet med politikerna där vi redogjorde för varför vi överklagar beslutet så informerade de att: Om Naturskyddsföreningen vinner målet kommer det att överklagas. Stäkets verksamhetsområde måste etableras. För att lösa de krav som vi framförde på barrskogssambandet så skulle avge en avsiktsförklaring. Presentation – Möte politikerna 2016-03-21 Vi åtogs att undersöka om inlämnandet av […]

Läs mer

Styrelsen 2015

Naturskyddsföreningen i Järfälla har nu en ny sammansättning i styrelsen sedan årsstämman den 17 februari. Vi som nu ingår i styrelsen är följande: Ordförande: Karin Hanze (som du kan kontakta på 0705720840) Mötessekreterare/Ledamot: Susanne Dyrhage Kassör/Ledamot: Sofia Mattsson Webansvarig/Ledamot: Mir Grebäck von Melen Ledamot: Petter Nykvist Ledamot: Linda Legg Sofia, Petter och Linda är nya i […]

Läs mer