Året som gått i Järfällakretsen – en kort redovisning

Våra aktiviteter 2023 Vissa aktiviteter som drog många deltagare var bl.a. holkbygget, besök på Högbytorp, biologisk mångfald med Martin Emtenäs, naturnatten, svamputställning vid Naturinfo och mossexkursionen i Kallhäll. När det gäller besöket på Högbytorp blev det överbokat men många väntade tålmodigt på besöket som sköts upp två gånger på grund av pandemin. Vi ser sedan […]

Läs mer

Kretsens aktivitetsprogram 2022

kan du nå härifrån hemsida. Vi lägger också in våra aktiviteter i aktivitetskalendern. Viktigt att veta för dig som läser detta är att våra aktiviteter är öppna för alla med undantag av våra medlemsmöten t.ex. årsstämman i mars. Du som är medlem kommer att få programmet i pappersform med första numret av Sveriges Natur som […]

Läs mer

År 2021 går mot sitt slut

Och vi i Järfällakretsen inom Naturskyddsföreningen har nu genomfört den sista aktiviteten för året. De flesta planerade aktiviteter under 2021 har faktiskt genomförts trots pandemin. De flesta har haft god tillströmning men två aktiviteter fick inga besökare. Så kan det bli men vi är inte vana vid det. Nu har vi tagit fram ett program […]

Läs mer