Detaljplan för Stäkets verksamhetsområde överklagas till Mark- och miljödomstolen

Vid mötet med politikerna där vi redogjorde för varför vi överklagar beslutet så informerade de att: Om Naturskyddsföreningen vinner målet kommer det att överklagas. Stäkets verksamhetsområde måste etableras. För att lösa de krav som vi framförde på barrskogssambandet så skulle avge en avsiktsförklaring. Presentation – Möte politikerna 2016-03-21 Vi åtogs att undersöka om inlämnandet av […]

Läs mer

Styrelsen 2015

Naturskyddsföreningen i Järfälla har nu en ny sammansättning i styrelsen sedan årsstämman den 17 februari. Vi som nu ingår i styrelsen är följande: Ordförande: Karin Hanze (som du kan kontakta på 0705720840) Mötessekreterare/Ledamot: Susanne Dyrhage Kassör/Ledamot: Sofia Mattsson Webansvarig/Ledamot: Mir Grebäck von Melen Ledamot: Petter Nykvist Ledamot: Linda Legg Sofia, Petter och Linda är nya i […]

Läs mer