Rösta på Järfällaförslag

Gå in och rösta på Järfällaförslag. Det finns flera förslag just nu som handlar om hur vi kan skapa ett mer miljövänligt och hållbart Järfälla: Upprätta återbrukscentra. Stimulera den cirkulära ekonomin! Upprätta kommunala återbrukscentra för ekologisk och social hållbarhet i varje kommundel, t.ex. i Barkarbystaden och Jakobsbergs centrum. I dessa återbrukscentra skulle kommunalt anställda kunna […]

Läs mer

Referat från aktiviteter som genomförts hittills 2023

Ugglekväll i Hummelmoraområdet 16 mars 2023 Ugglekvällen den 16 mars hölls i ett nytt område, vanligtvis har vi hållit oss runt Görvälns slott, men i år ledde John Crafoord 25 uggleskådare i Hummelmoraområdet.  Efter lite eget lockrop föreställande en kattuggla (hanne) kunde besökarna höra en kattuggla, men svagt och kortvarigt ljud. Så är det, djur […]

Läs mer

Barn- och familjeaktivitet 19 mars – Fågelholksbygge till Järfällas vilda fåglar

Varmt välkomna på Fågelholksbygge till Järfällas vilda fåglar, söndagen den 19 mars kl. 13.00. Aktiviteten har vi tillsammans med Järvafältets Ornitologiska Klubb. Vi kommer att hålla till i Hönshuset/raststugan vid Görvälns slott. Vi kommer att sätta igång grillen men var och en får ta med sig det de vill grilla. För att minska behovet att köa […]

Läs mer

Program 2023

Här ligger programmet med de aktiviteter som Naturskyddsföreningen i Järfälla ordnar under 2023: Naturskyddsföreningen i Järfälla – program 2023 Programmet kommer att skickas ut i tryckt form nu i början av februari i tidningen Natur. Kallelsen till kretsstämman ligger på första uppslaget, sid 3.

Läs mer

Samråd och remisser under 2022

Tidigare har det varit intensiva detaljplaneremisser främst för Barkarbystaden och Veddesta, men under 2022 har det varit ganska lugnt. Däremot har kretsen kunnat inge synpunkter på Järfälla kommuns miljö- och klimatpolicy. Vi återkommer till detta senare.  Det som skiljt ut sig de senaste åren är de samråd som Svenska Kraftnät genomfört och där kretsen skickat […]

Läs mer

Aktiviteter under 2022

Under 2022 hade kretsen 15 aktiviteter som var öppna för alla; tre av dessa blev inte av av olika anledningar. Som vanligt drog svamputställningen flest besökare, men även fågelholksbygget och fixandet av fågelmat lockade till sig många intresserade. Bilden är från holkdagen den 20 mars 2022

Läs mer