Samråd och remisser under 2022

Tidigare har det varit intensiva detaljplaneremisser främst för Barkarbystaden och Veddesta, men under 2022 har det varit ganska lugnt. Däremot har kretsen kunnat inge synpunkter på Järfälla kommuns miljö- och klimatpolicy. Vi återkommer till detta senare.  Det som skiljt ut sig de senaste åren är de samråd som Svenska Kraftnät genomfört och där kretsen skickat […]

Läs mer

Aktiviteter under 2022

Under 2022 hade kretsen 15 aktiviteter som var öppna för alla; tre av dessa blev inte av av olika anledningar. Som vanligt drog svamputställningen flest besökare, men även fågelholksbygget och fixandet av fågelmat lockade till sig många intresserade. Bilden är från holkdagen den 20 mars 2022

Läs mer