Året som gått i Järfällakretsen – en kort redovisning

Våra aktiviteter 2023

Vissa aktiviteter som drog många deltagare var bl.a. holkbygget, besök på Högbytorp, biologisk mångfald med Martin Emtenäs, naturnatten, svamputställning vid Naturinfo och mossexkursionen i Kallhäll. När det gäller besöket på Högbytorp blev det överbokat men många väntade tålmodigt på besöket som sköts upp två gånger på grund av pandemin.

Vi ser sedan flera år tillbaka att det är svårt att få intresse för aktiviteter / exkursioner utanför Järfälla. I år gällde det de två exkursionerna i Upplands-Bro som vi tyckte att båda borde ha lockat till nyfikenhet.

En annan orsak till dålig uppslutning kan ha att göra med vädret. Tidigare år då vi har haft fågelmatstillverkning vid Naturinfo har vi haft många besökande barn tillsammans med vuxna. I år var vädret bistert och dagarna före växlade prognosen mellan kallt med uppehåll och kallt med regn. Trots detta kom ändå två pappor med var sitt barn. Vi har ju turen att ha Naturinfo och i år höll vi till inne i lokalen.

   Fågelholkstillverkning   

    Vi gör fågelmat att hänga ut     

Det som är intressant är att till ett par aktiviteter har det kommit deltagare från andra kommuner i Stockholmsområdet. Troligtvis tittar det på Naturskyddsföreningens aktivitetskalender.

 

Remisser m.m.

Som ni säkert har sett i Mitti, men även i det större nyhetsflödet, har byggtakten såväl i vår kommun, som i riket som helhet, stagnerat. Det syns även i de planärenden som lagts ut som remisser. I ett flertal år har kretsen svarat på många remisser, men i år har det i stort sett inte varit någonting.

Föreningen har under året haft två överklaganden varav det ena är avgjort. Det kan ni läsa om i Mitti Nr 49. Det gällde dispens för bygglov inom Görvälns naturreservat. Överklagandet gällde, precis som det stod i Mitti, Miljö- och bygglovsnämndens plötsliga kovändning i ärendet då de körde över den egna förvaltningens avslag om dispens för bygglov vid Görvälns slott. Nämndens beslutet gick också mot Länsstyrelsens tidigare beslut. Liten påpekan kan ju vara att det är bara tillåtet att, som privatperson, tälta två nätter i reservatet.

Det andra överklagandet ligger sedan tidigare i år och även förra året hos Mark- och miljödomstolen och gäller ett artskyddsärende men även just nu främst avseende avvattning av berörd våtmark. Ärendet har varit rörigt från såväl kommunens som Länsstyrelsens sida.

 

Ledningsdragningar genom Sollentuna Häradsallmänning

Redan 2022 fick föreningen möjlighet att lämna in synpunkter på föreslagna ledningsdragningar från Svenska Kraftnät (SVK) och Vattenfall Eldistribution (Vattenfall). På grund av att Försvarsmakten vägrar ge tillträde på sin mark för nya ledningar, som ska ersätta de gamla, kommer SVKs föreslagna ledningsdragning att gå över Mälaren strax söder om Ängsjö och sedan tvärs genom Häradsallmänningen ner till Överby.  Vattenfalls ledning kommer att gå in från Mälaren strax söder om Lund (norra Stäket) och sedan rakt genom Häradsallmänningen till Överby. Föreningen har svarat på samråden och delgett de kunskaper om Sollentuna Häradsallmänning som kretsen skaffat sig genom åren, inte minst genom inventeringsinsatser under lång tid. Data är inlagda i Artportalen. Vi har pekat ut områden som har högt skyddsvärde. Kretsen har givetvis förordat att dragningarna skall fortsätta att gå över Försvarsmaktens område, men vi skulle då behöva slåss mot Goliat. Under 2023 kom Vattenfall med ett nytt samråd som kretsen svarat på. Det ser ut som om man har tagit hänsyn till våra synpunkter. Man tänker att dra ledning tillsammans med SKV från Överby och en bit in i Häradsallmänningen. Hur de än drar ledningarna så blir det stor påverkan på både naturen och friluftslivet.

Några bilder från Sollentuna Häradsallmänning

           

 

Naturinfo, del av norra paviljongen till Görvälns slott

Naturinfo har varit bemannat i stor sett alla helger från början av april till slutet av oktober med sommaruppehåll. Vi har haft samma utställning om främmande invasiva arter i tre, eller kanske det är fyra år, och det är nu på tiden att byta ut den till något annat angeläget ämne. Utställningen har bidragit till mycket diskussioner och under den tid som utställningen varit igång har man även uppmärksammat problemet med invasiva arter i media.

Vi har även en utställning om Järfällas roll som expanderande kommun. Vi vill belysa kommunens roll i världen inför den klimatomställning som måste ske. Hur har kommunen efterlevt det som rekommenderats i kommunens ”Koldioxidbudget” från 2017? Vad har egentligen hänt – Vad borde göras.

Vilka är då de som besöker Naturinfo? Görvälns slott med omgivning drar mycket folk till området, särskilt när det är vackert väder, och en liten del av dessa kommer in och hälsar på, en del en kort stund, andra kan dröja sig kvar längre. Järfällaborna är inte så många utan många kommer från närliggande kommuner. Vissa besökare har gäster från andra länder med sig och det är trevligt att kunna berätta om Naturskyddsföreningens arbete i ett internationellt perspektiv.

Välkomna till 2024 års aktiviteter som ni får ta del av i programmet som kommer ut i februarinumret av Sveriges Natur. Där finns också kallelse till kretsårsstämman 2024.

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.