Biologiska mångfaldens dag 22 maj – utflykt till Stora Ängsnäs

Som vi skrivit om i kretsens program för 2020, planerar vi att besöka Stora Ängsnäs tre gånger under växtsäsongen. Stora Ängsnäs, som är belägen i anslutning till Villastaden i Kallhäll, är en äng med mycket lång hävd av bete. För några år sedan var ängen hotad av exploatering men när medlemmar i föreningen och styrelsen i samverkan påpekade för Järfälla kommun och Vattenfall Eldistribution att ängen har ett mycket stort biologiskt värde, hävdes planerna för byggnation av nytt ställverk och 2018 gav Järfälla kommun ängen biotopskydd. Detta har blivit en framgång för de engagerade medlemmar som larmade och för kretsen som helhet. Ängen har inventerats vid ett antal tillfällen och har visats sig ha en mycket rik flora av örter, men även av svamp och insekter

Därför har vi tyckt att det är värdefullt att anordna utflykter till ängen vid olika tidpunkter under året. Den 22 maj blev första tillfället. Vi var totalt 11 personer inklusive Eva Grönlund som ledde exkursionen. Ängen är till stor del en torräng och det är främst örter som kännetecknar ängsfloran. Här är några exemplar på några växter vi hittade: majsmörblomma, fyrkantig johannesört, tjärblomster, smultron, stenbär, gökärt, ängssyra, humleblomster,daggkåpa, blåsuga som förekommer i stora bestånd, vårfryle, vårbrodd, knippfryle, krusbär med flera.

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.