Firandet av den Biologiska mångfalden på ängen Stora Ängsnäs i Kallhäll, Järfälla

Järfällakretsen firade dagen för den biologiska mångfalden, den 22 maj, vid två tillfällen just denna dag. Första firandet omfattade även firandet av att ängen Stora Ängsnäs fått biotopskydd, beslutat av Järfälla kommun i december 2018. Detta föregicks av en utredning av kommunekolog Cecilia Persson. Medlemmar i föreningen genom Allan Edblom och Nicklas Johansson hade redan 2016 föreslagit att ängen borde bli skyddad på något sätt tillsammans med vissa närliggande områden, se föreningens skrivelse Utredning och förslag till bildande av biotopskyddsområde Stora Ängsnäs2 och karta inför beslutet 2018.

Ängen har en mycket diger artsammansättning både vad gäller kärlväxter, svampar och insekter och är en mycket god representant för den biologiska mångfalden, se inventeringslista Artlista St Ängsnäs 2015 – 2018fin. Ängen får nog inte bara sägas vara unik i Järfälla utan bör nog tillhöra en av de rikaste ängarna i landet. Detta beror sannolikt på att ängen betats och slagits under flera hundra år. Kontrasten till området direkt väster om E18 är slående. Ängen ingår tillsammans med närliggande lövträdsområden på den östra sidan av E18 till att spridningssambandet mellan östra Järvafältet och Görvälnreservatet upprätthålls hjälpligt. Det är viktigt att dessa områden bevaras och att ängshävden upprätthålls med betning och slåtter.

Det första firandet hölls med lunch på ängen den 22 maj då kretsen bjöd in Järfällas politiker, Villastadens initiativtagare, kan kkanske kallas lokala floraväktare, kommunekologer och andra som bidragit till att ängen nu bevarats, som vi hoppas, inför framtiden. Sammanlagt var vi 12 personer. Vi gick runt på ängen och Eva Grönlund en av föreningens artexperter och kommunekologen Cecilia Persson guidade runt bland växtligheten. Trots torrt väder och ett tidigt datum kunde vi notera flera typiska ängsarter t.ex ängsviol, jungrulin, ängsfryle, midsommarblomster, gullviva, kattfot med många flera.

 

Det andra firandet som gick av stapeln på kvällen var ett samarrangemang mellan Naturskyddsföreningen i Järfälla och kommunekolog, Cecilia Persson. Vi gick nu över hela det området som avsats för biotopskydd och berättade om ängens ängens biologiska mångfald se områden som omfattas av biotopskyddet 05-03-bilaga-1-beslutskarta-2018-08-28.pdf. Allan Edblom berättade även om områdets historia. Området har en lång historia med många större och mindre gårdar. Mycket har förändrats i det som nu blivit Kallhälls tätort, men just området öster om E18 med Stora Ängsnäs och Molnsättra bidrar till att man kan avläsa spår i historien. Vi var totalt 19 personer.

Ängsvaxskivling, en av många arter på sensommaren

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.