Rapport från aktivitet – Fågelholksbygge den 20:e mars

Fågelholksbygget arrangerades gemensamt av Naturskyddsföreningen i Järfälla och Järvafältets Ornitologiska klubb. Ornitologerna var de som stod för kunskapen om holk-bygge. Det byggdes fågelholkar med stor iver utanför Hönshuset/Raststugan vid Görvälns slott. Ungefär 20 vuxna med barn fick pröva på att sätta ihop alla delar till en fågelholk. Totalt tillverkades nästan 20 holkar och ca 10 […]

Läs mer

Räddare av naturen, se hit!

VIKTIGT MEDDELANDE! Nu behövs just din hjälp med att fylla i vilka områden som är värdefulla på Järfälla kommuns hemsida. Området gäller Hästa Klack och åkerlandskapet som är minst lika gammalt som kyrkan, över tusen år! (Kyrkbyn-Tingsbyn-Hästa Klack) I området har fyra älgar uppehållit sig och gör det fortfarande ibland. Det stora kärret består till […]

Läs mer

Kretsens aktivitetsprogram 2022

kan du nå härifrån hemsida. Vi lägger också in våra aktiviteter i aktivitetskalendern. Viktigt att veta för dig som läser detta är att våra aktiviteter är öppna för alla med undantag av våra medlemsmöten t.ex. årsstämman i mars. Du som är medlem kommer att få programmet i pappersform med första numret av Sveriges Natur som […]

Läs mer

År 2021 går mot sitt slut

Och vi i Järfällakretsen inom Naturskyddsföreningen har nu genomfört den sista aktiviteten för året. De flesta planerade aktiviteter under 2021 har faktiskt genomförts trots pandemin. De flesta har haft god tillströmning men två aktiviteter fick inga besökare. Så kan det bli men vi är inte vana vid det. Nu har vi tagit fram ett program […]

Läs mer

Minne över Allan Edblom

Allan Edblom, en veteran inom Järfällakrets miljöarbete, har gått bort. Han blev 81 år gammal och avled i veckan efter en relativt kort sjukdomstid. Allan har varit kassör i föreningen under en längre tid och revisor under senare år. Dessutom har han tidigare varit webb-ansvarig och gjort ett stort antal inlägg på kretsens hemsida. In […]

Läs mer