Samråd och remisser under 2022

Tidigare har det varit intensiva detaljplaneremisser främst för Barkarbystaden och Veddesta, men under 2022 har det varit ganska lugnt. Däremot har kretsen kunnat inge synpunkter på Järfälla kommuns miljö- och klimatpolicy. Vi återkommer till detta senare.  Det som skiljt ut sig de senaste åren är de samråd som Svenska Kraftnät genomfört och där kretsen skickat […]

Läs mer

Aktiviteter under 2022

Under 2022 hade kretsen 15 aktiviteter som var öppna för alla; tre av dessa blev inte av av olika anledningar. Som vanligt drog svamputställningen flest besökare, men även fågelholksbygget och fixandet av fågelmat lockade till sig många intresserade. Bilden är från holkdagen den 20 mars 2022

Läs mer

Rapport från aktivitet – Fågelholksbygge den 20:e mars

Fågelholksbygget arrangerades gemensamt av Naturskyddsföreningen i Järfälla och Järvafältets Ornitologiska klubb. Ornitologerna var de som stod för kunskapen om holk-bygge. Det byggdes fågelholkar med stor iver utanför Hönshuset/Raststugan vid Görvälns slott. Ungefär 20 vuxna med barn fick pröva på att sätta ihop alla delar till en fågelholk. Totalt tillverkades nästan 20 holkar och ca 10 […]

Läs mer

Räddare av naturen, se hit!

VIKTIGT MEDDELANDE! Nu behövs just din hjälp med att fylla i vilka områden som är värdefulla på Järfälla kommuns hemsida. Området gäller Hästa Klack och åkerlandskapet som är minst lika gammalt som kyrkan, över tusen år! (Kyrkbyn-Tingsbyn-Hästa Klack) I området har fyra älgar uppehållit sig och gör det fortfarande ibland. Det stora kärret består till […]

Läs mer