Bråda dagar i ängens ”barnkammaren” på Stora Ängsnäs

Rödlistade arter hotas av kommunens exploatering. Eftersom inget bete har skett så står senblommande växter i full blom vilket också gynnar alla insekter som är beroende av värdväxterna på ängen. T ex bastardsvärmaren som lägger sina ägg på baljväxter som käringtand, rödklöver, kråkvicker och gulvial. De vuxna fjärilarna ses ofta söka föda på nektarrika växter, […]

Läs mer