Cykling

Cykelparkering Kallhälls centrum. Det behövs flera platser.

Cykelparkering Kallhälls centrum. Det behövs flera platser.

Vi är en grupp som arbetar med att få kommunen att genom olika åtgärder få flera att cykla och på så sätt:.

  1. påvisa möjligheten av förändrad samhällsplanering. Mer yta till människor och det som skapar en god boendemiljö och mindre till bilarna
  2. minska koldioxidutsläppen
  3. förbättra folkhälsan genom minskade luftföroreningar och ökad motion

Den enskilt viktigaste åtgärden för att öka cykelresandet är att åstadkomma förbättrad infrastruktur för cyklister. Såväl utländska som inhemska erfarenheter visar att det finns en stor latent efterfrågan som frigörs när människor får tillgång till bilfria cykelvägar. Vi anser att kommunen bör aktivt arbeta för att gör Järfälla till ”Cykelstaden” där människan, inte bilen, är utgångspunkten.

Du som är intresserad av att medverka kontakta Allan Edblom, tel. 070-322 74 47 eller på e-post: allan.edblom@telia.com

Alliansen satsar på infrastuktur för cykeltrafik

 I Majoritetsplattform för Alliansen i Järfälla 2010-2014 under Klimat och Miljö anges att ”I linje med att minska invånarnas miljöpåverkan och inte minst utsläpp av koldioxid satasar vi på en ifrastruktur för cykeltrafik ”. Naturskyddsföreningen i Järfälla anser att det är glädjande och vi kommer att följa och påverka arbetet. Det finns massor att göra för att få flera att välja cykeln framför bilen

Vårt arbete med cykelplaner

I tätort underordnar sig bilen cykeln

I tätort underordnar sig bilen cykeln

SNF Stockholms länsförbund har lämnat remissvar Regional cykelplan 2013-06-14