Slåtter

Slåtter av Snåltäppan

Slåtter av Snåltäppan

När slåtterblomman, slåtterfibbla, blommar slås gräset på ängen. Höet slås med lie, samlas ihop och hässjas.

 

Slåtterfibbla (Hypochoeris maculata

Slåtterfibbla (Hypochoeris maculata

Slåtterfibblan är lätt igenkänd på sin platta, till marken tryckta rosett av breda, inte flikiga, ofta rödfläckiga blad och mycket hög, kraftig stängel, oftast med en enda, maskroslik blomkorg

Här kan du läsa mera om Lien – historia och användning. En presentation som används i samband med den årliga slåttern av Snåltäppan.