Fagning

Snåltäppan löfen räfsas

När fagningsblomman, vitsippan, slår ut skall ängen städas. Gammalt löv och kvistar räfsas ihop och komposteras vid kommunens återvinningscentral.

Vitsippa