Äntligen, Norra Igelbäckens naturreservat invigt.

Äntligen – Norra Igelbäckens naturreservat är nu invigt Här knyter ordförande i miljö- och bygglovsnämnden Aphram Melki (C), ordförande för Tekniska nämnden Amanda Palmstierna (MP) och kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S) ihop blå och gröna band för att förklara Norra Igelbäckens naturreservat invigt. Det blåa symboliserar Igelbäcken, och det gröna är för Järvakilen. Detta säkrar […]

Läs mer

Beslut tas i KF och KS om bildande av Norra Igelbäckens naturreservat

Vid kommunstyrelsens (KS) sammanträde 2017-04-09 och kommunfullmäktiges (KF) sammanträde 2017-04-23 tas beslut om bildande av Norra Igelbäckens naturreservat. Från Naturskyddsföreningens sida uppskattar vi koalitionens initiativ att äntligen bilda naturreservatet. 2004 fanns ett förslag till bildande av ett reservat men vid regimskiftet lades planerna på is. Tyvärr har reservatets storlek minskat från 60 ha till 44 […]

Läs mer

Rapport från Naturskyddsföreningens programpunkt den 26 november – Igelbäcken en bäck att värna om.

Antal deltagare på mötet var 27 personer inklusive de två föredragshållarna. Författare: Karin Hanzé. Bakgrund Igelbäcken, som startar sitt flöde i området kring Säbysjön i Järfälla och rinner ut vid Ulriksdals slott vid Edsviken, är betecknad som en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv. Detta innebär att kvalitén inte får försämras. Idag betecknas bäcken/ån ha god status. […]

Läs mer

Idag klubbas beslutet om att inleda bildningsprocessen av naturreservat vid Igelbäcken.

Idag klubbar Järfälla kommun beslutet att göra Igelbäcken till naturreservat. Igelbäcken rinner genom Järvakilen och är hem för den sällsynta fisken grönling. I en textblänkare på SVTs regionala hemsida Stockholm kan vi läsa: – Äntligen, känner jag. Att kommunstyrelsen tar beslut om att påbörja bildandet av ett naturreservat längs Igelbäcken är ett historiskt för Järfälla.  Aphram […]

Läs mer

Föreningen Rädda Järvafältet, Naturskyddsföreningens och FFEs brev till Emelie Grind

Föreningen Rädda Järvafältet har tillsammans med Naturskyddsförening  och Förbundet för Ekoparken (FFE) lämnat in en gemensam skrivelse till samhällsbyggnadsdirektören Emelie Grind där vi välkomnar beslutet att bilda ett naturreservatet Igelbäcken och redovisar framgångsfaktorer för reservatsbildningen. Bl a betonar vi vikten av samordning av planeringsprocesserna för Barkarbystaden och bildandet av naturreservatet. 151110 Brev till Emelie Grind Samhällsbyggnadsdirektörens positiva […]

Läs mer

Den 14/12 tas beslut om bildningsprocessen av Igelbäckens reservat

Kommunstyrelsen kommer att sammanträda den 14 dec. och då tas beslut om bildande av Igelbäckens reservat. Här är några citat från tjänsteskrivelsen som ligger till grund för beslutet. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Tekniska nämnden ges i uppdrag att inleda bildningsprocessen av naturreservat vid Igelbäcken. Avgränsning av naturreservatet och reservatsföreskrifterna ska utformas på ett sådant sätt att […]

Läs mer