2014-03-20 Vilka EU-politiker bryr sig om miljön?

Stort seminarium torsdag 20/3 13:00 – 16:00 Europahuset. Alla välkomna! I maj har du chansen att göra en stor insats för miljön genom att rösta i EU-valet. Men vilka svenska politiker kämpar verkligen för miljön? Och vilka har inte lyft ett finger? På torsdag presenterar Naturskyddsföreningen sin stora miljögranskning av de svenska EU-parlamentarikerna. Här granskas […]

Läs mer

2014-03-03 Många frågor till Jenny Ångman när strategiskt miljöarbete i Järfälla presenterades

Miljöplanerare Jenny Ångman att presenterar den 3 mars det strategiska miljöarbetet i Järfälla, som berör bl.a. översiktsplanen, certifiering av stadsdelar, miljöplanen och klimatsmarta Järfällabor. Jenny började med en översikt över hur övergripande mål som miljökvalitetsmålen ligger till grund för de mål som anges i miljöplanen. Av de 16 miljökvalitetsmål som regeringen har beslutat om kommer […]

Läs mer

2014-02-22 Natursnokarna i samarbete med IKEA

IKEA vill uppmuntra sina kunder att vistas oftare i naturen och har därför valt att stödja Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet Natursnokarna. Verksamheten är unik eftersom föräldrar och barn tillsammans deltar i aktiviteterna som leds av utbildade pedagoger i naturen. Mer information om samarbetet med IKEA. I lördags fick vi möjlighet att visa upp vår verksamhet […]

Läs mer

2014-02-19 Strategiskt miljöarbete i Järfälla

Den 3 mars kl 19:00 kommer miljöplanerare Jenny Ångman att presenterar det strategiska miljöarbetet i Järfälla, som berör bl.a. översiktsplanen, certifiering av stadsdelar, miljöplanen och klimatsmarta Järfällabor. Järfälla har höga ambitioner när det gäller klimat och miljö. I Miljöplanens övergripande mål anges att ”Järfälla strävar efter att erbjuda länets bästa förutsättningar för hållbar utveckling för […]

Läs mer

2014-02-11 Nonsens att reservat orsakar bostadsbrist

Appropå ”Kajer mot det gröna” vars syfte är att bygga och knapra på naturreservaten utan att konflikter uppstår så kom Handelskammaren med ett inlägg i debatten och länsförbundet i Stockholm replikerade: Att naturreservaten i Stockholmsregionen ligger bakom dagens bostadsbrist är rent nonsens. Det finns massvis med byggbar mark utanför nuvarande och planerade reservat. Det säger […]

Läs mer

2014-02-10 Naturskyddsföreningen lämnar in synpunkter på Översiktsplanen

Utställningshandling för Översiktplanen har varit ute på remiss och sista datum för synpunkter var den 10 februari. Om man läser igenom Samrådshandlingen så ser man att partierna har olika åsikter om hur våra gröna områden skall utvecklas. Av kommunstyrelseförvaltningens kommentarer framgår: Förvaltningen är medveten om de juridiska svårigheterna med att ompröva/upphäva naturreservats gränser. I det […]

Läs mer