Stora Ängsnäs – en alldeles fantastisk äng i Kallhäll

Vem skulle för några år sedan tro att Kallhäll i Järfälla skulle föräras med en äng med biotopskydd. Så är det faktiskt. Ibland händer det bara och ibland av en slump.

                                                                                                                                                 Gullviva

      Nattviol och Natt och Dag

Liten tillbakablick:

Omedelbart öster om E18 i Kallhäll finns Kallhälls Villastad. För att komma dit går eller åker man under E18. Innanför viadukten finns till höger en liten gatstump som heter Rödklintsvägen och i förlängningen av denna finns en gammal betesmark som kommit att kallas Stora Ängsnäs efter en gård som legat i området.

År 2015 fick Järfällakretsens styrelse genom observationer av boende och medlemmar i Villastaden reda på att denna betesmark skulle exploateras av Vattenfall för att utöka kapaciteten på den transformatorstation som finns vid Rödklintsvägen. Marken ägs av Järfälla kommun och ett avtal hade skett avseende exploateringen. Vi fick också reda på att ängen hyser en intressant ängsflora med bl.a. nattviol. Styrelsen tog genast kontakt med kommunekologen och den politiska koalitionen. Sedan skedde en snabb förhandling mellan Vattenfall och Järfälla kommun och ängen räddades i sista sekund. Stort tack till våra ängsräddare Ulla Andersson, samt Allan och Gunnel Edblom samt Vattenfall, tjänstemän och politker i Järfälla. Det var 2015.

Ängen har mycket gamla anor som kontinuerlig betesmark och genom slåtter, troligtvis sedan 1500 -1600-talet. Omgivningarna öster om ängsområdet karaktäriseras även idag av betesmark och jordbruk. Trädslagen i brynen och på åkerholmar domineras främst av lövträd. Omedelbart väster om E18 breder Kallhälls tätort ut sig.

Du kan läsa mer om bakgrunden och förslag från kretsen till bildande av ett kommunalt biotopskyddsområde i dokumentet Utredning och förslag till bildande av biotopskyddsområde Stora Ängsnäs2 som skickades till Järfälla kommun 2016. Bakom dokumentet står Allan Edblom och Nicklas Johansson.

 

Nu har har ängen biotopskydd

I december 2018 tog Järfälla kommun ett beslut att ge ängen Stora Ängsnäs kommunalt biotopskydd.

När detta skrivs 2019 har ängen hunnit inventeras sedan 2015 med avseende på såväl flora som fauna av såväl medlemmar i Järfällakretsen samt av konsulter som Järfälla kommun anlitat. Data läggs vanligtvis in på Artportalen.  En sammanställning av de data som lagts in på Artportalen har ställts samman i en inventeringslista Artlista St Ängsnäs 2015 – 2018fin.

Dessutom har Calluna på uppdrag från Järfälla kommun under 2016 utfört inventeringar i ett flertal lokaler i kommunen avseende dagfjärilar, vildbin och blommande växter. Lokalbeskrivningar_alla_lokaler_161207_uppdaterad_efter_leverans.compressed.  Stora Ängsnäs var en av inventeringslokalerna.

En artlista från inventering av Stora Ängsnäs 2015-06-16 (tuva_export- Stora Ängsnäs (1) finns också där det går att jämföra arter på andra ängar eller likartade biotoper i Järfälla. TUVA är ett projekt inom Jordbruksverket för kartering av ängs- och betesmarkersinventeringar. Inventeringarna från St Ängsnäs ligger inte ännu.

Förutom kärlväxter har även inventeringar gjorts på svamp och insekter.

 

Scharlakansvaxskivling

Läs mer: På Naturskyddsföreningens hemsida sök t.ex. på Ängen – livsviktig både då och nu!

Naturvårdsverket tog man 2011 fram ett åtgärdsprogram för de vilda bina inom ett större åtgärdsprogram för den biologiska mångfalden. Rapport 6425 gäller vildbina. Den går att ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida.

Jordbruksverkets hemsida om TUVA-projektet.

 

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.