”Grön infrastruktur” – remiss från Länsstyrelsen i Stockholm

”Grön infrastruktur”- riktlinjer för Stockholms län, är ute på remiss till kommuner och olika intresseorganisationer m.fl. inom Stockholmsregionen. Naturskyddsföreningens länsförbund är remissinstans och kommer att behandla den, men även vår krets kan lämna synpunkter. Vi passar på att främst göra det genom länsförbundet, men skickar in våra lokala synpunkter om vi tycker det är relevant. Rapporten är nära relaterad till en av Länsstyrelsens andra ”gröna” rapporter – Aldrig långt till naturen. Synpunkter skall vara inne till Länsstyrelsen senast den 15 maj 2018. Uppdraget om handlingsplan är ett regeringsuppdrag som gått ut till samtliga län.

Länsstyrelsen definierar ”Grön infrastruktur” som, (citat) ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden, samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. I ett av kapitlen beskrivs situationen i dag i form av ekosystemtjänster och relevanta miljömål. I slutkapitlet presenterar man –  Förslag till insatsområden och åtgärder enligt regional handlingsplan. Det är en diger men intressant läsning. Bra som vägledningsdokument inte minst för kommunerna. Rapporten tar upp såväl landområden som vattenområde, både sötvatten och kustområdena.

Om du vill läsa Länsstyrelsens i Stockholm förslag till handlingsplan är länken till ”Grön infrastruktur”:

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/publikationer/2018/Sidor/r-2018-1-forslag-till-gron-infrastruktur.aspx

Vi återkommer när rapporten är genomläst och kommenterad. Det är troligtvis en hel del som berör Järfälla kommun, särskilt med tanke på den explosionsartade expansionen. Man måste komma ihåg att kommunerna har ett självbestämmande som är starkt och rapporten kommer att fungera som ett vägledningsdokument.

Här kommer Järfällakretsens synpunkter och reflektioner från det lokala perspektivet. Förslag till handlingsplan för Grön Infrastruktur Järfällakretsen t Lst 1

Vi lägger även in svaret från Naturskyddsföreningens länsförbund i Stockholm

Yttrande över Grön infrastruktur (1)1

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.