Vi som saknar röst och inte kan klicka på ”Gilla” – apropå debatten om gokartbanan

Det pågår en intensiv debatt om gokartbanan där M. L och KD arbetar för att den skall vara kvar i barrskogssambandet öster Stäkets verksamhetsområde. Liberalerna använder social medier för att vinna gehör.

Tofsmes Foto Ammi Berglund

Vi är 106 par tofsmesar som har våra revir i Järfälla kommuns grönområden. I generationsmålet för ”Levande skogar ” och ett ”Ett rikt växt och djurliv” är vi indikatorer för värdefulla äldre barrskogsområden. I Stockholms län uppfylles bara ett av tretton miljömål.

Tofsmesar trivs i dessa biotoper av äldre barrskog. Hällmarksskogarna norr och söder om gokartbanan är exempel på områden där vi uppehåller oss tillsammans med många andra livsformer. Om vi trivs, visar det på förekomster av många andra fåglar, växter, svampar, mossor, lavar, djur och insekter som kräver samma typ av biotoper.

Den här årstiden drar stora flockar av småfåglar omkring i skogarna och letar efter mat. Fenomenet kallas för meståg. Genom att flyga i flock blir vi mindre sårbara för rovfåglar. Flera ögon kan bli varse hoten. Vi är specialiserade och delar på de smådjur som finns på en gren. Svartmesen som är minst håller till längst ut på grenarna och talltitan som är tyngre håller till i de stabilare delarna inne vid stammen. Tofsmesen håller till mellan svartmes och talltitan.

Indikatorer barrskogssamband tofsmes, svartmes och talltita.

Varje par behöver ca ett kvadratkilometer stort område. När ungarna blir stora framåt hösten tvingas de lämna reviret och hitta ett nytt revir. De orienterar sig över öppna ytor med hjälp av siluetter på äldre träd. En tvåhundraårig tall har typiskt hängande grenar som ger fåglarna en indikation att de kan hitta ett nytt revir.

Gammal, minst tvåhundraårig tall. Kännetecken – hängande grenar.

Den fragmentering som sker genom exploatering av ny bebyggelse, tex Stäkets verksamhetsområde, utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Därför krävde Länsstyrelsen åtgärder för att förstärka och utveckla barrskogssambandet.

En gokartbana kan flyttas. Barrskogssambandet kan också flyttas till sydost nyckelbiotopen mot att Järfälla kommun avstår intäkter på 300 – 350 Mkr. Om inte barrskogssambandet kan flyttas måste det svaga samband som är kvar förstärkas och utvecklas.

Vi står inför två stora utmaningar, klimatförändringar och utdöende av arter. Forskare menar att vi står inför sjätte massutrotningen där förändringen av jord- och skogsbruket samt den kraftiga exploateringen av ny bebyggelse och infrastruktur är de främsta orsakerna.

Vi måste arbeta för att Häradsallmänningen inte blir Allmänningens tragedi.

Liberalerna betonar vikten av frihet men den måste inkludera allt levande. Vi måste komma till insikt att vi inte lever av naturen utan med naturen och en livsstil som kräver 4,2 klot kan inte fortsätta.

Bilder på tofsmes från Ammi Berglund naturfotograf Dalarna.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.