Oviss framtid för Järvakilens svaga samband vid Rotebroleden.

Mitt i Järfälla 2017-12-04
Vändning i KS

Ovissheten kvarstår efter KS sammanträde 2017-12-04 för hur Järvakilens svaga samband skall utvecklas och förstärkas och därmed gokartbananas framtid. C:a 30 föräldrar med många barn från Järfälla MK mötte upp på KS sammanträde när gokartbanans framtid avhandlades. Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande, hälsade åhörarna, MK och Naturskyddsföreningen, välkomna och dagordningen ändrades så gokartbanan avhandlades först.

innan mötet skickade vi våra synpunkter till ledamöterna i kommunstyrelsen. Även Förbundet för Ekoparken lämnade in en skrivelse.

M, L och KD utarbetade ett Initiativ till KS 2017-12-04 där de yrkar att:

  1. Kommundirektören får i uppdrag att omgående uppvakta Sollentuna Häradsallmänning, liksom de två övriga stora ägarna Sollentuna kommun och Stockholms stad, för att få till stånd ett ettårigt hyresavtal med Sollentuna Häradsallmänning. Hyresavtalet ska innehålla utrymme för Järfälla kommun att hyra vidare marken till Järfälla Motorklubb under det kommande året.
  2. Kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med Sollentuna Häradsallmänning, ta fram prisförslag i enlighet med beslutspunkt 1.
  3. Järfälla kommuns ägarombud i Sollentuna Häradsallmänning får i uppdrag att i styrelsen initiera frågan om att under ett år hyra ut aktuell mark till Järfälla kommun med möjlighet för Järfälla kommun att vidare uthyra marken till Järfälla Motorklubb.
  4. Kommundirektören får i uppdrag att initiera en dialog med Järfälla Motorklubb, Stockholmsidrotten och de kommuner som idag har ungdomar aktiva i verksamheten angående former för en gemensam finansiering av anläggningen som ett regionalt åtagande.
  5. Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med en utredning som beskriver eventuellt behov av förstärkningar av den gröna kilen vid en fortsatt verksamhet på det aktuella området samt eventuella kostnader i ett läge där man eventuellt gör om marken till naturmark.

KS ordföranden Claes Thunblad redogjorde för att det är två regionala angelägenheter som måste lösas:

  1. Området utgör ett svagt samband i Järvakilen och förutsättningarna för att etablera Stäkets verksamhetsområde var att kommunen lovade att avveckla gokartbanan och återbeskoga den.
  2. Gokartbanan är en regional angelägenhet och betjänar motorintresserade från 8 kommuner vara Järfälla är en. Järfälla kan inte ensamma bära ansvaret för att banfrågan löses och stå för kostnaden.

Koalitionen kontrade därför med att föreslå ett alternativ där:

  1. Samråd sker med Idrottsrörelsen och berörda kommuner. Om kommunerna medverkar i finansieringen är Järfälla kommun beredda att finansiera sin andel. En summa på 4 Mkr för ett års arrende har nämnts.
  2. Kommunens representant i Häradsallmänningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten till ett korttidsavtal för hyra av marken där kommunen arrenderar vidare marken till Järfälla Motorklubb.

Mötet med kommunerna och Idrottsrörelsen sker den 5 dec och nästa styrelsemöte för Häradsallmänningen är den 11 dec.

En diskussion följde där KDs gruppledare Lennart Nilsson uttryckte att det var en högtidsstund att se så många motorintresserade vid KS sammanträde och att KD hade kämpat för att bevara gokartbanan. Liberalernas gruppledare Jozsa Nikoletta yrkade på att kommunen skulle köpa in marken för att få en långsiktig lösning. Häradsallmänningen har lämnat en uppskattad köpesumma på 70 – 120 Mkr. Claes frågade hur M. L och KD avsåg att finansiera kostnaden eller köpet av gokartbanan eftersom de inte hade med utgiften i sina budgetar. Skall kommunen låna ytterligare 100 Mkr?

Jozsa Nikoletta frågade vad som händer om de inte får med de andra kommunerna men fick inget svar.

Frågan behandlades och beslutet blev koalitionens förslag.

Vid 21-tiden hade Mitt i Järfälla ett reportage från KS.

Naturskyddsförenings synpunkter:

Med anledning av M, L och KDs Initiativ har vi följande kommentarer:

Ovissheten för Järvakilens svaga samband kvarstår. Även om det blir en kortvarig lösning för motorklubben är det omedelbara hotet undanröjt men långsiktigt bedömer Lennart Nilsson att det finns ingen av länets 27 kommuner som vill ha gokartbanan. Dessutom blir det mycket dyrt.

Det föreligger en tvist om arrendeavtalet och nästa steg är att Järfälla MK tar det till Hovrätten. Vad blir kostnaden och vem står för den? Häradsallmänningen risker också ett tyst godkännande av arrendeavtalet om de inte vidtar åtgärder. Därför har Häradsallmänningens jurist föreslagit att man gräver upp gokartbanan efter årsskiftet. Juristen har också framfört att skälet till uppsägningen, dvs. använda marken för parkering av tunga fordon och behandling och upplag av schakt- och bergmassor, inte kan ändras.

Även om Idrottsrörelsen och kommunerna inte kommer fram till en lösning så kvarstår problemet med hur kommunens löfte om avveckling och återbeskogning kan uppfyllas.

Naturskyddsföreningen kommentarer till Initiativ KS 201-12-04

Järfälla Tidning 2017-12-05 Motorklubben öppnar inte champagnen än.

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.