Återväxten kommer på Stora Ängnäs

Stora Ängsnäs vy från SV

Gräset är nu drygt decimeterlångt. Några enstaka blommor kämpar sig kvar. Massor av fallfrukt vid de två äppelträden som står kvar på gamla tomten.

När vi besökte ängen för några veckor sedan diskuterade vi olika åtgärder för att ge ängen bättre förutsättningar.

  1. Skärande eller trimmer. Naturskog har använt olika röjsågar. Öppna ytor skärande gräsklingor. Om det är mossa anser Martin Lagerlöf, Naturskog, att det är bra med snöre för det blir fläckar där det gror bättre. Dessutom är snöre bättre när man försöker minska bestånd av ohävdsväxter, piprör, örnbräken, eftersom de trasar sönder stjälkarna så att svampar lättare bryter ner dem. Det har gjorts en del undersökningar om lie kontra röjsåg med klinga. Slutsatsen är att det är viktigast att gräset slås och avlägsnas.
  2. Spåtistel. Spåtisteln blommar sent och är tvåårig. Det är tveksamt om de har hunnit blomma och fröa av sig. Vi får hjälpa till i år och sprida fröer från de som är kvar. Till nästa år kan vi markera dem så att de får stå kvar.
  3. Vädd. Vädden blommar sent men är flerårig så den kommer tillbaka. Däremot är det insekter som håller till på blommorna som kan bli lidande. Nu finns vädden på andra ställen inom området så det fungerar ändå.
  4. Utglesning av buskar. Det är ganska mycket buskar, betade björkar, rönn, oxel, hassel. Martin tyckte det var ok och om man läser om miljöer från Linnés tid så var det mycket hasselbuskar. Vi bör kanske undersöka hur en bra och vacker ängsmark ser ut. Senare kan kanske andelen buskar reduceras.

    Stora Ängsnäs med igenväxande buskar.

  5. Bete. Möjligheterna att beta lite hårdare nu när återväxten börjar ta sig skulle gynna hävden. Troligtvis krävs det en inhägnad för att ”tvinga” djuren att beta av området eftersom det ligger i utkanten och det finns gott om bete.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *