Vilda blommors dag Koffsan 2017-06-18

Fikapaus under Vilda blommors dag.

Under Eva Grönlunds guidning fick vi en intressant och spännande beskrivning av både Koffsans historia och de växter som vi hittade på ön. När Linne midsommaraftonen 1731 ofrivilligt tvingades avbryta sin resa med några studentkamrater från Uppsala till Stockholm för att  fira midsommar, gick de iland vid två-tiden på natten. Linne började då systematiskt genomsöka ön och samla in växter vilket framgår av ett citat ur kultursekreterare Ingrid Kennerstedt Bornhalls skrift icke en gång en kålplanta

”Linnés kamrater ”begofwo sig straxt helt trötte i sömnens säng at wederqwicka sig” men Linné själv gick ”öen längs åt fram och tillbakars” och medan han gjorde det plockade han ett exemplar av allt som växte på ön, med undantag av mossor. Inte mindre än 88 olika växter samlade han in, däribland den oanseliga men sällsynta strandprylen, som han såg för första gången. Allt detta skrev han ned i sin Flora Kofsöensis, som han döpte sin inventering till.”

Eva visade både växternas kännetecken och beskrev dess användning. T ex. har stjälkarna på besksötan använts till korgarbeten och en dekokt på unga stjälkar (Stipites Dulcamaræ) användes förr mot benvärk, utslag, skabb med mera. Som en kuriositet kan nämnas att farao Tutankhamons tredje kista lär ha varit dekorerad med bär av besksöta som var trädda på trådar av dadelpalmsblad (Mabberley 1987).

Skelört ansågs kunna bota skelögdhet. Svartkämpars blomstjälkarna användes av barn för att fäktas och den vars stjälk gick av förlorade.

Nejlikrot: Jordstammen, Radix Caryophyllatæ, har använts som läkemedel, då den enligt Nyman (1868) är ”lagom stärkande, tillika lifvande samt lindrigt svettalstrande och tjenlig särdeles i diarrhéer och dysenterier”. De underjordiska delarna har en aromatisk doft och har också använts som ersättning för kryddnejlikor.

Gjorda inventeringar

Inventeringar har gjorts på senare år enligt nedan.

1731 Carl Linné
1951
1991 Naturskyddsföreningen
2009 Naturskyddsföreningen i Järfälla. 4 tillfällen. Maria Elfström tillsammans med Claes-Göran Pettersson ledde arbetet och Allan Edblom sammanställde resultaten.
2017 Naturskyddsföreningen i Järfälla i samband med Vilda blommors dag. Ingen fullständig inventering

Av de växter som vi hittad fanns följande 19 även på Linnes tid.

Blåhallon Klibbal Skogsek
Brakved Krusbär Smultron
Brännässla Lomme Stinknäva
Femfingerört Ogräsmaskrosor Åkerförgätmigej
Groblad Nejlikrot Ängsgröe
Grässtjärnblomma Rölleka
Hägg Skelört

Följande växter har inte återfunnits vid senare inventeringar.

Bindvide Krustistel Sandlosta
Bitterpilört Kråkvicker Rödkörvel
Etternässla Kärleksört Sandlosta
Fiskmålla Kärrkavle Skogstry
Flentimotej Mjukdån Stenfrö
Hampflockel Morot Stillfrö
Hartsros Nålsäv Strandpryl
Jordreva Odört Tulkört
Knappsäv Paddfot Vårbrodd
Knölsmörblomma Rödkämpar

En del av ovanstående växter är sällsynta idag eller kräver speciell växtmiljö. Stenfrö och mjukdån är mindre vanliga. Nålsäv och strandpryl, som Linne hittade frö första gången, kräver sandbottnar och näringsfattigt vatten. Mälaren är idag övergödd. Tulkört kräver torra steniga marker. Genom Koffsan har också dragits vägar ledningar till vattenverket som har påverkat floran.

Fanns denna ek när Linne besökte Koffsan?

Vi har i efterhand gjort en sammanställning av de inventeringar som gjorts på Koffsan. De växter som vi fann på Vilda blommors dag är ingen inventering i egentlig mening. Området hade nyligen slagits av vilket tillsammans med en torr försommar gjorde att det var svårt att hitta alla växter.

Ett stort tack till Eva för en engagerande guidning.

Artlista Koffsan Vilda blommors dag 2017

Några av de 73 växter som vi hittade. Klicka på bilden om du vill ha en större bild.

Dela

Kommentera

One thought on “Vilda blommors dag Koffsan 2017-06-18

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.