Naturguidningen i Huddinge söndagen den 17 september – något ändrad tid på samling vid Visättra Sportcenter

Ändrad tid för samling

På grund av att Mälarbanan är avstängd natten mot söndagen den 17 september går det första tåget mot Huddinge från Kallhäll  09.08, från Jakobsberg 09.11 etc. Vi har därför bslutat att samlas klockan 10.30 vid Visättra Sportcenter. Tänk på att om du kommer med tåg från Bålsta så behöver du byta tåglinje på Stockholm City. I Fleemingsberg byter du till buss 713 som stannar vid Visättra Sportcenter.

Glöm inte att anmäla att du kommer till Nicklas Johansson tel. 08-580160 47 eller 0709 750 267. Gruppen kan inte vara för stor så vi kommer att begränsa antalet.

Alla är välkomna. Gratis.

 

Flemingsbergsskogen

Vi passar på att lägga in lite extra information:

Missa inte höstens händelse: Naturskyddsföreningen i Järfälla bjuder in till naturguidning i Flemingsbergsskogens naturreservat!

Naturguiden Richard Vestin tar med oss på en resa i ett av Stockholms äldsta landområden. Här finns det mesta, en rik kulturhistoria, betesmarker och slåtterängar, naturskog med sumpskogar och myrar samt fina lövskogsmiljöer. Richard berättar om allt detta och områdets invånare på ett kunnigt, intressant sätt och med en stor portion humor. Häng med och kom hem rikare på kunskap och upplevelse.

Flemingsbergsskogen är ett mycket stort sammanhängande skogsområde som har mycket stort värde för den biologiska mångfalden. Områdets växt- och djurliv är rikt och har bland annat många skyddsvärda och ovanliga arter knutna till naturskogar, betespräglade skogar och myrar. Inom området finns även skyddsvärda lövskogsmiljöer. Sammantaget har detta gjort området ovanligt artrikt och runt 100 rödlistade arter har påträffats.

Flemingsbergsskogen är ett omtyckt rekreationsområde med mycket höga värden för det rörliga friluftslivet och ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftsliv. Flemingsbergsskogen är ett av få områden i närheten av Stockholm där man kan uppleva tystnad.

Flemingsbergsskogen är även intressant ur arkeologisk hänsyn med fyndplatser från stenåldern. Detta beror på att området ingår i ett större område vilket är det högst belägna i Stockholms län och följaktligen stack upp först ur havet. Detta har lett till att jägarfolk under stenåldern utnyttjade området för bland annat fiske, säl- och fågeljakt.

Söndag 17 september

Samling kl. 10.30 på parkeringen vid Visättra sportcenter. Vandeingen tar ca 3 timmar.

Tåget går från Kallhäll 09.08, Jakobsberg 09.11 och så vidare. Vi är framme vid Visättra sportcenter vid naturreservatet ca 10.25 med buss 713 och samlas där 10.30.

Vandringen genomförs oavsett väder – Välj kläder efter väder, stövlar eller kängor rekommenderas.

Ta med matsäck, fika och sittunderlag. Ta gärna med lupp och kikare om du har.

OBS, obligatorisk anmälan till Nicklas pga. begränsat antal deltagare.

Mer info och anmälan till: Nicklas Johansson tel. 08-580 160 47, 0709- 750267.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *