Fågelkväll vid Säbysjön, 16 maj 2017

Samling och avmarsch skedde från parkeringen vid Säby allé ca. 19.00

Första stoppet var för att titta på en ladusvala på eltråden, den klassiska platsen. I rasthagen fanns också pilfink. Vid nästa stopp tittade vi på en rödlistad växt, trädet ask. Vi gick vidare mot grillplatsen norr om Säby gård där vi tittade på några gamla tallar. På två av dessa växte signalarten och den rödlistade svampen tallticka. Fruktkropparna växer enbart på tallar som är ca 100–150 år eller äldre men är vanligast på träd som är över 150 år.

Nästa stopp var vid ”röda ladan” vid Säby strandäng. Äntligen ska vi få ägna oss åt fågelskådning. Här såg vi buskskvätta (i björktopp!), skedand, kanadagås med ungar samt hörde och såg spelande enkelbeckasin. En deltagare berättade att enkelbeckasinen även kallades horsgök (och himmelsget) på grund av det brummande ljudet som görs av stjärtpennorna när fågeln dyker under spelflykten. Sångsvan, grågås, tofsvipa, steglits och stenknäck var andra fåglar vid strandängen. Nu hörde vi också vårens första näktergal.

Vid Säby gårds damm såg vi ett par grågäss med gässlingar, ett par vigg, knipa (hane) och en gräsand (hane). Här hörde vi sjungande svarthätta, rödhake, rödvingetrast.

Efter det avbröt vi skådandet för att titta på den fantastiska blomningen av vitsippa i den fina ek- och hassellunden söder om dammområdet. Även svalört och blåsippa noterades. Tillbaka till skådningen igen genom en sjungande lövsångare. På en gammal björkstubbe i den så kallade ”indianängen” tittade vi på signalarten sotlav. Sotlav indikerar långvarig förekomst av gamla träd och där sotlav finns förekommer ofta ovanliga och rödlistade arter.

Sedan gick vi till Jägarkullen. Omgående upptäcktes en liten vadare på en klipphäll vid vattnet. Den visade sig vara en grönbena. Det mest dramatiska var ett massivt uppflog av skrattmås. Anledningen var troligen en rovfågel, gissningsvis brun kärrhök. Men den sågs mycket kort och mellan träden så det får förbli osäkert.

Vi fortsatte på grusvägen som rundar Säbysjöns södra del mot fågeltornet. Här försökte vi få gärdsmyg, grönsångare och rödhake att inte sjunga i näbben på varandra.

Väl uppe i fågeltornet tog vi en efterlängtad fikapaus. Med sjöns bästa utsikt lokaliserades storlom, silltrut, fyra tranor, brunand, snatterand, skäggdopping, sothöna. Från tornet hördes också en sjungande svartvit flugsnappare bra. Vid detta laget hade de flesta deltagarna tackat för sig och gjort kväll. Några få tappra själar tog vägen förbi 30-meterskärret i hopp om att nattsångarna kommit igång dock med magert utbyte. En ensam sävsångare hackade fram några enstaka sångstrofer. Var det den kyliga kvällsbrisen som dämpade sånglustan? En ensam taltrast sjöng i skogen. Ett bra studieobjekt. Nästan framme vid grusvägen igen så tittade vi i halvmörkret på svampen hasselticka. Hasseltickan är normalt en sällsynt svamp men är lite vanligare i östra Mellansverige och är beroende av gamla hassellundar för att trivas.

Enligt deltagarlistan var vi 17 deltagare, men alla hann inte skriva ner sina namn. Troligvis 20 deltagare. Vi träffade även på fågelskådare som var ute med Järfälla ornitologiska förening. De hade även sett en bäver som sedan gömde sig och vår grupp fick inte se den. Därmot kunde vi skåda den magnifika bäverhyddan från fågeltornet.

Fågelkvällen avslutades ca 22.20 när vi var tillbaka vid parkeringen vid Säby gård. Sammanlagt sågs och hördes 47 arter.

// Nicklas Johansson

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *