Järfälla MK får vara kvar ett år till

I Mitt i Järfälla anges att gokartbanan får vara kvar ett år till. Ursprungligen sade markägaren Sollentuna häradsallmänning upp motorklubben redan från årsskiftet 2016/2017, men arrendenämnden beslutade att ge klubben ett år till på nuvarande plats. Lite andrum alltså i jakten på en ny plats för motorbanan.

Från Naturskyddsföreningen är vi oroad över utvecklingen och anser att kommunen behandlat ärendet  oansvarigt genom att ange att området skall beskogas och reserveras som Naturmark utan att ha rådighet över området. Länsstyrelsen tog fasta på kommunens förslag men har också påpekat att det inte är tillräckliga åtgärder för att bibehålla det ekologiska sambandet som till stora delar utgörs av gammal barrskog. Skyddet behöver förstärkas och åtgärder vidtas för att förbättra områdets funktion i Järvakilen. Bilden visar tydligt vad som återstår av barrskogssambandet i Järvakilen. Tanken i bl. a RUFS 2010, att skydda de olika delarna av de gröna kilarna och förstärka dessa där så behövs, är att stärka det ekologiska spridningssambandet mellan de inre delarna av kilarna. Järvakilen sträcker sig inom Stockholms län mellan skogarna runt Sigtuna ända in till Södra Djurgården.

Av den nyckelbiotop som bevarats och där man i miljökonsekvensbeskrivningen har angett att c:a 5 tallar behöver avverkats har nu drygt 70 tallar  avverkats.

Dessutom hänvisar man i detaljplanen till en dagvattenutredning som inte är klar utan kräver ytterligare utredning.

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen men fick inte prövningstillstånd i Mark- och Miljööverdomstolen.

 

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *