Järfälla MK får vara kvar ett år till

Från Naturskyddsföreningen är vi oroad över utvecklingen och anser att kommunen behandlat ärendet  oansvarigt genom att ange att området skall beskogas och reserveras som Naturmark utan att ha rådighet över området. Länsstyrelsen tog fasta på kommunens förslag men har också påpekat att det inte är tillräckliga åtgärder för att bibehålla det ekologiska sambandet som till […]

Läs mer