Detaljplanens avverkning i nyckelbiotop av 5 tallar blev drygt 70

Breda gator har avverkats.

Breda gator har avverkats.

I planbeskrivningen för Stäkets verksamhetsområde anges att c:a 5 tallar skall avverkas för att bereda plats för gång- och cykelväg (GC-väg) norr Rotebroleden.

avverkning-nyckelbiotop-planbeskrivning

Arbetet har påbörjats med avverkning för den planerade GC-vägen som skall gå norr om Rotebroleden. Av kartbilden nedan framgår området, sk. nyckelbiotop, där kommunen framhållit att de har tagit särskilda hänsyn till området för att bevara de naturvärden som Calluna beskrivit i sin inventering.

Nyckelbiotopens läge i Stäkets verksamhetsområdeNyckelbiotopens läge i Stäkets verksamhetsområde.

När nu avverkning har skett kan vi från Naturskyddsföreningens sida konstatera att i stället för 5 har drygt 70 tallar med en stubbdiameter över 20 cm avverkats och av nedanstående bild framgår att stora delar av det mest värdefulla området i nyckelbiotopen har avverkats. När vi inventerat tallarna har många en ålder av 210 till 240 år, vilket gör att de räknas särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets definition.

Område som avverkas för GC-väg.

Ungefärligt område som avverkats i nyckelbiotopen.

Särskilt skyddsvärda träd

  • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
  • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
  • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

För att avverka dessa krävs samråd.

”Suptallen” står också på tur att avverkas. En tall med en omkrets på 3 m i brösthöjd och troligtvis Järfällas största tall. Enligt vår bedömning är den över 250 år.

Suptallen vid Rotebroleden

”Suptallen” vid Rotebroleden

Från Naturskyddsföreningen ser vi mycket allvarligt på detta och ifrågasätter om det inte är ett miljöbrott.

Hur har detta kunnat ske. Vilka konsekvenser får det för det lilla området som är nyckelbiotop? Vem har ansvaret? Har samråd skett? Kommer kompensation att ske?

Naturskyddsföreningen kräver att en utredning sker och att konsekvenserna för nyckelbiotopen redovisas.

Här är några ytterligare bilder av den avverkning som gjorts.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *