Järfälla kommun inventerar bin mm

I sommar genomför Järfälla kommun med hjälp av Calluna AB insektsinventeringar. Stora Ängsnäs har inventerats.  Efter en torr vår har regnet bidragit till att det finns massor av blommor; Natt och dag, rölleka. åkervädd, jungfrulin, backnejlika, nysört, m fl. Spåtisteln, en signalart för lång hävd, blommar nu. I samband med förra årets inventering missade vi den men i höst när fröställningarna stod kvar upptäckte vi att det fanns ett tiotal exemplar.

Spåtistel, en signalart

Spåtistel, en signalart

Sexfläckig bastardsvärmare, rödlistad finns både i Stora Ängsnäs och Granskog. Den och andra bastardsvärmare har Järfällas rikaste förekomst i Stora Ängsnäs.

Sexfläckig bastardsvärmare (Rödlistad)

Sexfläckig bastardsvärmare (Rödlistad)

Granskog har också inventerats och hon var lyrisk över den mängd solitärbin som fanns där. Hon uppskattade att vi slog med lie. Betestrycket på ängarna öster torpet var för närvarande för hårt.

Förra året inventerades fladdermöss i kommunen. Granskog tillhörde  då ett av de områden som hade flest arter, 8 olika. Eftersom fladdermössen lever av insekter och söker sig därför till miljöer som är rika på sådana, t.ex. ängs- och betesmarker.

I början av augusti kommer vi att diskutera med kommunekologen Katarina Ekestubbe hur den skall skyddas och vårdas.

Om ni är intresserade av att lära er mera om ängar och ängsskötsel, kontakta Allan Edblom 070 322 7447

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *