Suptallen står kvar – hur länge?

"Suptallen" Järfällas största tall?

”Suptallen” Järfällas största tall?

Benämningen suptall kommer av att det var en plats där man tidigare på hästtransportens tid rastade, utbytte nyheter och tog sig en sup innan färden fortsatte. Vii har inte kunnat verifiera att den fungerat som suptall. Tallen står ”strategiskt” på rätt plats. Efter den långa stigningen från Stäket, som var centrum i Järfälla tidigare, behövde hästarna vila och vatten. Vatten finns i ett dike ett 50-tal meter från tallen. Den mäter 304 cm i omkrets i brösthöjd och kan vara Järfällas största tall. Den räknas som skyddsvärda träd.

Nu är planerna att den skall avverkas. 

Tallen ligger där kommunen och Trafikverket kommit överens om att bygga en bro för trafik till och från det nya verksamhetsområdet i Stäket. Trafik till go-kartbanan och Katrinedal skall också anslutas till bron. Tallen står där den nya bron planeras att byggas. Nedanstående kartbild visar den nya trafikplatsen SV go-kartbanan.

Miljökarta Rotebroleden. Källa: Trafikverket.

Miljökarta Rotebroleden. Källa: Trafikverket.

Naturskyddsföreningen har överklagat detaljplanen till Mark- och miljödomstolen.

Många frågor uppstår om Naturskyddsföreningens överklagande bifalles. Var skall en trafikplats för trafik till och från Katrinedal ligga? Var skall gång och cykelväg över Rotebrolden byggas? Barriäreffekten för människors möjligheter att passera Rotebroleden skall förbättras i samband med att Rotebroleden byggs om.

Om överklagande avslås så frågar vi oss varför kommunen skall bygga väg till gokartbanan eftersom den skall avvecklas och beskogas?

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *