Slutliga överklagandet Stäkets verksamhetsområde överlämnat till Mark och Miljödomstolen

Barrskogssambandet öster det planerade verksamhetsområdet.

Barrskogssambandet öster det planerade verksamhetsområdet.

Ett preliminärt överklagande lämnades in till 2016-04-07 varvid vi bad om uppskov, vilket beviljades till 2016-05-16. Efter kompletteringar och omarbetning lämnades ett Slutligt överklagandet Mark och miljödomstolen

Vi betonar vikten av barrskogssambandet och att det fyller en mycket viktig funktion som spridningssamband och biologisk mångfald. De kompensationsåtgärder som Länsstyrelsen  och Calluna föreslår för att genomföra planen sker på mark som kommunen saknar rådighet över. Marken tillhör Sollentuna Häradsallmänning som i sina bestämmelser betonar att skogsbruket skall bedrivas som produktionsinriktning med generell miljöhänsyn. Det innebär, enligt vår bedömning, att ett fungerande barrskogssamband inte kan skapas öster om det planerade verksamhetsområdet.

Refenser

 1. Vårt överklagande till Länsstyrelsen Stockholm. Överklagande av detaljplan för Stäkets verksamhetsområde, Järfälla kommun. 2016-03-03. Beteckning 4031-43959-2015.
 2. Länsstyrelsen Beslut. Antagen detaljplan för Stäkets verksamhetsområde, fastigheten Sollentuna Häradsallmänning, Järfälla kommun.40411-40686-2015.
 3. Naturskyddsföreningen i Järfälla. Överklagande av detaljplan för Stäkets verksamhetsområde, del av fastigheten Sollentuna häradsallmänning 1:13, Järfälla kommun. 2015-12-07.
 4. Detaljplan Stäkets verksamhetsområde, planbeskrivning, antagandehandling, Dnr KST 2013/93. 2015-09-21.
 5. Miljökonsekvensbeskrivning, februari 2015.
 6. Järfälla Översiktsplan. Järfälla – nu till 2030. 2014.
 7. Järfälla Miljöplan förslag, 2016-2024. Antagande handling bifogad till Järfälla Kommunstyrelses möte 2016-05-16.
 8. Fältvalidering av barrskogssambandet vid Rotebroleden och konsekvensbedömning av plan för Stäkets verksamhetsområde. Rapporten är för stor att lägga upp på hemsidan. Intresserad, kontakta styrelsen.
 9. Styr med sikte mot miljömålen. Naturvårdsverket Rapport 6666. 2015
 10.  Strategi för miljömålet – ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län. Länsstyrelsen Stockholm.
 11. BOKEN OM DETALJPLAN OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER. Boverket.

Bilagor

Vi informerar när vi får mer information.

Bilaga 1. Länsstyrelsen Stockholm. Överklagande av detaljplan för Stäkets verksamhetsområde, Järfälla kommun. 2016-03-03. Beteckning 4031-43959-2015.
Bilaga 2. Länsstyrelsen Stockholm. Beslut. Antagen detaljplan för Stäkets verksamhetsområde, fastigheten Sollentuna Häradsallmänning, Järfälla kommun.40411-40686-2015.
Bilaga 3. Naturskyddsföreningen i Järfälla. Överklagande av detaljplan för Stäkets verksamhetsområde,
del av fastigheten Sollentuna häradsallmänning 1:13, Järfälla kommun. 2015-12-07.
Bilaga 4. Calluna. Fältvalidering av barrskogssambandet vid Rotebroleden och konsekvensbedömning av plan för Stäkets verksamhetsområde.

Bilaga 5. Protokoll från kretsårsstämman i Naturskyddsföreningen i Järfälla. 2016-03-17
Bilaga 6. Protokoll från konstituerande möte Naturskyddsföreningen i Järfälla. 2016-03-17

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.