Detaljplan för Stäkets verksamhetsområde överklagas till Mark- och miljödomstolen

Barrskogssambandet öster det planerade verksamhetsområdet. I verkligheten är barrskogssambandet svagare pga gokartbanan med omnejd. invasiv silvergran, föryngringsytor mm.

Bild 1 Barrskogssambandet öster det planerade verksamhetsområdet. I verkligheten är barrskogssambandet svagare pga gokartbanan med omnejd, invasiv silvergran, föryngringsytor mm.

Vid mötet med politikerna där vi redogjorde för varför vi överklagar beslutet så informerade de att:

  1. Om Naturskyddsföreningen vinner målet kommer det att överklagas. Stäkets verksamhetsområde måste etableras.
  2. För att lösa de krav som vi framförde på barrskogssambandet så skulle avge en avsiktsförklaring.

Presentation – Möte politikerna 2016-03-21

Vi åtogs att undersöka om inlämnandet av överklagandet kunde senareläggas så att vi fick möjlighet att analysera avsiktsförklaringen innan vi överklagade.

Detta kunde inte ske utan Mark- och miljödomstolen förslog att vi skulle lämna in ett överklagande och därefter kunde vi dra tillbaka den. Vi informerade politikerna om läget och det visade sig senare att de lämnade ingen avsiktsförklaring. Brev till politiker med anledning av vårt överklagande

Vi lämnade in ett överklagande den 7 april och bad om anstånd med att komplettera det senare. Anstånd är beviljat till den 16 maj. Överklagande till Mark- och Miljödomstolen

Arbete pågår med att ta fram kompletteringar och vi kommer att fokusera på:

  1. Beskriva konsekvenserna av etableringen av verksamhetsområdet på barrskogssambandet. Hänvisa till PBL och Miljöbalken samt kommunens och länsstyrelsens dokument som styrker våra krav.
  2. Betona att den kompensation som Länsstyrelsen och Calluna rekommenderat föreslås på mark som kommunen inte har rådighet över. Denna kompensation måste lösas i juridiskt bindande avtal innan detaljplanen kan fastställas.
  3. Beskriva brister i handläggningen framförallt miljökonsekvensbeskrivningen.
  4. Kommunen påtalar att behovet av verksamhetsområdet är nödvändigt för att åtagandet att bygga bostäder skall kunna genomföras. Industrier måste flyttas från Veddesta till Stäkets verksamhetsområde. Det råder stor osäkerhet om vilka industrier som kommer att flytta och alternativa placeringar har inte redovisats transparent så att underlaget för beslutet kan utvärderas.
  5. 100-års regn påverkan på dagvattenhanteringen. Bullerklausulen i detaljplanen är oklar.

Bör inte hänsyn också tas till trafikbullret?

Kom gärna med synpunkter!

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.