Vi möter politikerna för att diskutera Stäkets verksamhetsområde

En vacker bergknalle i det blivande verksamhetsområdet

En vacker bergknalle i det blivande verksamhetsområdet omvandlas till …….

Bergtäkt vid Skarprättarvägen

Bergtäkt

Vårt överklagande till länsstyrelsen har avslagits. Vi kommer att möta politikerna och diskutera hur de ser på den försvagning av barrskogssambandet som sker vid en etablering av verksamhetsområdet.

På kretsstämman togs följande beslut:

”§18 Ärenden som styrelsen förelägger stämman

Allan Edblom berättade att vi har fått avslag på föreningens överklagan av Stäkets verksamhetsområde. Han informerade om planerna för området samt de synpunkter vi framfört i överklagan. Stämman diskuterade hur vi ska gå vidare med frågan. Rekommendationen från stämman är att försöka påverka politikerna via möte med kommunrepresentanter (vilket redan är inbokat), och att styrelsen tillsammans med de medlemmar som har skrivit överklagan därefter beslutar om vi ska gå vidare med ärendet genom att överklaga hos Miljödomstolen.”

Av bifogad presentation framgår vilka frågor vi kommer att ta upp med kommunen.

Presentation – Möte politikerna 2016-03-21

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *