Beslut har tagits om programmet för samråd för Barkarbystaden

I måndags beslutade kommunstyrelsen att godkänna program för Barkarbystaden. I sammanfattning av beslutet står det ”I huvudsak är strukturplanen densamma som i samrådsskedet med undantag för mindre delar av stadsstrukturen som har bearbetats vidare och fått en mer tydlig inriktning för kommande bebyggelse. Programmet har även kompletterats med mer information om planeringsförutsättningar.  Strukturen bygger vidare […]

Läs mer

Skogssällskapet genomför gallringar på Häradsallmänningen

Skogssällskapet har informerat oss om att gallringar kommer att genomföras norr om Stäkets verksamhetsområde. Här är ett urklipp. Affisch gallringar 2015-2016 Jag har försökt att rita in de områden som i Callunas rapport ”Barrskogsmesar” pekar på områden som är viktiga och bör bevaras som ”Naturvård orörd skog”. Se bilder nedan. Områdena markerade med rött norr […]

Läs mer

Arbetet med nedgrävning av kraftledningen pågår St. Ängsnäs

Arbetet med att gräva ner kraftledningarna i Järfälla har påbörjats. Ängen Stora Ängsnäs skyddas när den stora kabelgraven grävs öster om ängen. Här ses det färdiga resultatet söder Kallhälls Villastad. Vattenfall genomför arbetet på ett föredömligt sätt. Ett stort tack till kommunekolog Katarina Ekestubbe som medverkat till att nedgrävningen påverkar ängen minimalt.

Läs mer

Vattenfall skyddar ängen Stora Ängsnäs när kraftledningen grävs ner

  De luftburna kraftledningarna som ligger söder om transformatorstation kommer att grävas ner. Nedgrävningen kommer att ske enligt markeringen ovan. Vattenfall har redan avverkat den gata där kraftledning skall grävas ner och det inkräktar inte på ängen. Det är några granar och ett par tallar som har avverkats.    Kraftledningsstolparna i förgrunden kommer att försvinna vilket […]

Läs mer