Bävrarna höjer vattennivån i Översjön

Genom att dämma upp utloppet från Översjön så har vattennivån höjts 3 – 4 decimeter.

Bäverdamm vid Översjöns nordspets leder till att vattennivån höjs vid sydspetsen.

Bäverdamm vid Översjöns nordspets leder till att vattennivån höjs vid sydspetsen. (Foto: Allan Edblom)

Genom att fälla ett par stora aspar över diket och sedan dämma med mindre föremål så har vattennivån höjts, vilket man kan se vid Översjöns sydspets där vattennivån har stigit markant. .

Bäverdamm

Stor asp fälld över diket. (Foto: Allan Edblom) 

 

Bäverdamm

Mindre grenar och kvistar används för att slutföra dämmet. (Foto: Allan Edblom)

Bäverdamm_3

Dammen är färdig – vattnet stiger. (Foto: Allan Edblom)

Vattnet söker ny väg. (Foto: Allan Edblom)

I diket norr dammen kommer vattnet nu i diket som följer den gamla vägen och inte i diket i nedre delen av bilden som är det normala flödet. Att vattennivån har stigit kan man se vid Översjöns sydspets där ängarna som ligger omedelbart söder vägen från Granskog till Kalkviken står under vatten.

Översjön sydspetsen. Högt vattenstånd p g a bäverdam i norra änden av sjön.

Översjön sydspetsen. Högt vattenstånd p g a bäverdamm i norra änden av sjön. (Foto: Allan Edblom)

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *