Många gröna beslut vid Kommunstyrelsens sista sammanträde för året – Ängsjö naturreservat?

Ängsjö dimmorna_dansar

Dimmorna lättar en höstmorgon vid Ängsjö friluftsgård (Foto: Allan Edblom)

Förutom bildande av Igelbäcken naturreservat och en ny Miljöplan har en förstudie gjorts som syftar till att studera möjligheterna till ett naturreservat i Ängsjö. I förstudien anges:

I budget 2015 fick kommunstyrelsen och kommundirektören i uppdrag att se över möjligheterna att göra Ängsjö till naturreservat. Syftet med förstudien är att ta fram ett beslutsunderlag för att avgöra om en initiering av naturreservatsbildning i Ängsjö är aktuell eller inte. I förstudien beskrivs förutsättningarna för att bilda naturreservat, det framtida behovet av reservat, kostnader för bildande och skötsel av reservatet. Dessutom presenteras ett förslag till syfte för reservatsbildning och olika förslag till geografisk avgränsning. Förstudien är inte en formell naturreservatsutredning.

Det framtida behovet av att skydda Järfälla kommuns olika natur-, kultur- och rekreationsvärden och tillgången till dessa bedöms öka på grund av befolkningstillväxten. Dessutom finns ett behov av att skydda Järvakilens viktiga ekologiska funktion för att säkra en hållbar utveckling.

Ängsjö friluftsgård

Ängsjö friluftsgård en vacker höstdag (Foto: Allan Edblom)

Ängsjö friluftsgård och dess omgivning hyser höga natur-, kultur- och rekreationsvärden, som tillsammans gör den till ett unikt och viktigt område för rekreation och friluftsliv för kommunen och regionen. Vidare bedöms behovet av Järvakilens ekologiska funktion bli allt viktigare i framtiden. Att bilda ett naturreservat i Ängsjö bedöms därför vara angeläget för att säkra kommunens och regionens fortsatta samhällsutveckling i en hållbar riktning. Syftet med ett naturreservat i Ängsjö bör därför vara att bevara och utveckla områdets olika värden.

Slutsastser

6.2. Syfte Utredningsområdet hyser en rad olika viktiga värden, inte bara för kommunen utan också för länet, att bevara i framtiden. Med bildandet av ett naturreservat i Ängsjö bör man eftersträva att bevara och utveckla Ängsjös friluftsgårds med omgivande natur-, kultur- och rekreationsmiljöer. Bevaring av rekreationsmiljöerna bör betraktas som centrala, då natur- och kulturbevarande värden skapar unika kvaliteter och förutsättningar för rekreation och friluftsliv. Regionalt kommer reservatet även bidra till att skydda Järvakilens olika ekologiska tjänster.

Länk till förstudien.

Tre alternativ utreds:

Tre alternativ till naturreservatets omfattning.

Tre alternativ till naturreservatets omfattning.

Naturskyddsföreningen är positiv till reservatsbildning men efter senaste händelseutveckling kring Stäkets verksamhetsområde ser vi det som ännu viktigare att det bildas ett reservat som skyddar och utvecklar det känsliga barrskogssambandet vid Rotebroleden. Reservatbildningen följer Länsstyrelsens förslag.

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *