Föreningen Rädda Järvafältet, Naturskyddsföreningens och FFEs brev till Emelie Grind

Västra gränsen Igelbäckens reservatet

Förslag till gränser mellan Barkarbystaden och Igelbäckens reservat

Föreningen Rädda Järvafältet har tillsammans med Naturskyddsförening  och Förbundet för Ekoparken (FFE) lämnat in en gemensam skrivelse till samhällsbyggnadsdirektören Emelie Grind där vi välkomnar beslutet att bilda ett naturreservatet Igelbäcken och redovisar framgångsfaktorer för reservatsbildningen. Bl a betonar vi vikten av samordning av planeringsprocesserna för Barkarbystaden och bildandet av naturreservatet. 151110 Brev till Emelie Grind

Samhällsbyggnadsdirektörens positiva svar:

Tack för era synpunkter.
I vårt förslag till kommunstyrelsen lyfter vi just detta att staden och naturen ska samverka för att skapa en bra helhet med en tydlig gräns. Fortsatta processer avses pågå parallellt. Beslutsunderlaget till Kommunstyrelsen på måndag finns på: http://www.jarfalla.se/download/18.29569cd81516297050e4090c/1449136195867/07+01Bildandet+av+kommunalt+naturreservat+f%C3%B6r+Igelb%C3%A4cken+-+tj%C3%A4nsteskrivelse.pdf.

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *