Den 14/12 tas beslut om bildningsprocessen av Igelbäckens reservat

Västra gränsen Igelbäckens reservatet

Bild över västra gränsen av Igelbäckens naturreservat enligt tillägg Föp

Kommunstyrelsen kommer att sammanträda den 14 dec. och då tas beslut om bildande av Igelbäckens reservat. Här är några citat från tjänsteskrivelsen som ligger till grund för beslutet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

 1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att inleda bildningsprocessen av naturreservat vid Igelbäcken.
 2. Avgränsning av naturreservatet och reservatsföreskrifterna ska utformas på ett sådant sätt att Barkarbystadens behov av dagvattenhantering säkras och så att rekreationsmöjligheter mellan Barkarbystaden och Igelbäcken uppmuntras och tillåts utvecklas.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att inleda bildningsprocessen av naturreservat vid Igelbäcken.

Överväganden 

Att tidig integrera planering av Barkarbystaden och bildande av naturreservatet vid Igelbäcken är avgörande. Lika viktigt är att samordna kommunens enheter i planering av Barkarbystadens olika etapper och reservatbildningen vid Igelbäcken. Syftet är dels att ta vara på synergier mellan staden och Igelbäcken och dels förebygga att dessa processer motverkar varandra.

Slutsatser: Kommunstyrelseförvaltningen ser Igelbäcken som en resurs för Barkarbystaden, vilken bör bevaras som ett naturreservat. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att processen att bilda naturreservat inleds.

Följande aspekter ska redovisas i samband med en naturreservatutredning:

 • Utformning av mötet mellan staden och naturreservatet.
 • Sociala länkar för bebyggelseområden, bland annat mellan Barkarbystaden, Akalla och Hägerstalund.
 • Omhändertagande av dagvatten.
 • Bildandet av meandring och öppning av kulverten på Igelbäcken.
 • Inventering av okänd militär infrastruktur.
 • Alternativ användning, ombyggnad eller rivning av befintliga byggnader i området. Alternativa användningsområden kan bland annat vara dagvattenrening, rekreation och kulturupplevelser. ·Lämpliga transportvägar till tunnelbanans ventilationstorn.
 • Trygghetshöjande åtgärder.
 • Möjlighet att formulera reservatsföreskrifter anpassade till perioden under utbyggnationen av Barkarbystaden respektive perioden efter utbyggnationen.
 • Hur flygplatsens landningsbana kan användas som rekreationsyta och landskapselement i naturreservatet.
 • Kostnader och finansiering vid bildandet och drift av naturreservatet.

Remiss av de tidigare skötselföreskrifterna

Som framgår av bilden ovan flyttas den västra reservatgränsen enligt tillägg till  Föp. Det innebär att spridningssambanden försvagas och reservatets storlek minskar i förhållande till tidigare förslag. Samtidigt lämnas vissa öppningar eftersom syftet är att integrera planeringsprocessen av Barkarbystaden och Igelbäckens naturreservat.

Föreningen Rädda Järvafältet har tillsammans med Naturskyddsförening  och Förbundet för Ekoparken lämnat in en gemensam skrivelse till samhällsbyggnadsdirektören Emelie Grind där vi välkomnar beslutet att bilda ett naturreservatet Igelbäcken och redovisar framgångsfaktorer för reservatsbildningen. Bl a betonar vi vikten av samordning av planeringsprocesserna för Barkarbystaden och bildandet av naturreservatet. 151110 Brev till Emelie Grind

Samhällsbyggnadsdirektörens positiva svar:

Tack för era synpunkter.
I vårt förslag till kommunstyrelsen lyfter vi just detta att staden och naturen ska samverka för att skapa en bra helhet med en tydlig gräns. Fortsatta processer avses pågå parallellt. Beslutsunderlaget till Kommunstyrelsen på måndag finns på: http://www.jarfalla.se/download/18.29569cd81516297050e4090c/1449136195867/07+01Bildandet+av+kommunalt+naturreservat+f%C3%B6r+Igelb%C3%A4cken+-+tj%C3%A4nsteskrivelse.pdf.

Mvh
Emelie Grind

Från Naturskyddsföreningens sida ställer vi oss mycket positiva till reservatsbildningen och den samplaneringsprocess som startas:

 

Dela

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.